Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0201765
Šípek
Jaroslav
Ing.
21. 06. 1979
ID00; II00
Adresa kontaktní
Lidická 1438/34
Plzeň
32300
+420608702594
j.sipek@email.cz
Adresa pracoviště
Ing. Jaroslav ŠÍPEK - STAVplan
+420608702594
sipek@stavplan.cz
88838013
www.stavplan.cz
Projektant; Technický dozor; Expertní a znalecká činnost ve výstavbě; Organizace a řízení v podnikatelské sféře
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
DOPRAVNÍ STAVBY a MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ - projekty, expertizy, inženýring a dozorování staveb
Auditor bezpečnosti pozemních komunikací, Koordinátor BOZP na staveništi
ČKAIT, ČSS, ČSSI, HK ČR, RHK PK
čeština, angličtina
D1 modernizace, EXIT 127 Řehořov - EXIT 134 Měřín; D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží; D4 Milín - Lety; D4 Lety - Čimelice; D4 Čimelice - Mirotice; I/20 Hněvkov - Sedlice; I/21 Planá - Trstěnice; I/21 Trstěnice - Drmoul; I/26 přeložka Staňkov; I/27 obchvat Plasy; Silniční systém města Plzně v oblasti Roudné; Rekonstrukce Borská s křiž. Belánka v Plzni - II. etapa; Rekonstrukce tramvajové trati na Klatovské - úsek Belánka; Modrava - křižovatka sil. III/16910 s MK; Cyklostezka Písek, Hřebčinec - Semice - Smrkovice; Karlovy Vary - vnitroblok Závodu míru (obytná zóna a parkoviště); KV - rekonstrukce chodníků, přechodů a zastávek v ul. Závodu míru; Vimperk - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní; Plzeň - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Borská; Vodní plochy Lobezská louka v Plzni; ...