Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0300292
Drahokoupilová
Alice
Ing.
IP00
Adresa kontaktní
Nerudova 357
Kadaň
43201
adstudio@kadan.cz
Adresa pracoviště
AD STUDIO Kadaň s.r.o.
Nerudova 357
Kadaň
43201
474343242
adstudio@kadan.cz
28740025
adstudiokadan.cz
Projektant; Technický dozor
Zaměstnanec v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru
Projektant Nová zelená úsporám
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Projektová činnost: Projektová dokumentace pozemních staveb (novostavby, stavební úpravy, přístavby, zateplení objektů, architektonické řešení fasád, atd.) Dokumentaci zajistíme komplexně včetně specializací (požární bezpečnost staveb, kanalizace, vodovod, vytápění, průkaz energetické náročnosti budovy, elektroinstalace, plynovod), rozpočtu a výkazu výměr, Vypracujeme ve všech požadovaných stupních (od studií až po realizační dokumentaci). Investorsko-inženýrská činnost: Zajišťujeme komplexní investorsko-inženýrská činnost pro povolení a kolaudaci stavby, technický dozor investora při přípravě a realizaci stavby.