Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0301021
Šimek
Lubor
Ing.
IP00; IS00
Adresa kontaktní
Klášterní 69
Chotěšov
33214
+420602535802
simeklubor@seznam.cz
Adresa pracoviště
Ing. Lubor Šimek - statika a projekty
Klášterní 69
Chotěšov
33214
+420602535802
74441736
www.statika.org
Projektant
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Statika konstrukcí pozemních staveb, projekty nosných konstrukcí (ocel, dřevo, železobeton), založení, opěrných zdí. Posudky stávajících staveb a jejich nosných částí, rekonstrukce a zesilování nosných konstrukcí včetně historických a památkově chráněných. Odborné poradenství při koupi nemovitosti.
AJ