Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0401132
Kaplan
Dobromír
Ing.
10. 04. 1939
IP00
Adresa kontaktní
Razice 25
Bílina
41804
420602285609
kaplandobromir@seznam.cz
Adresa pracoviště
Kaplan
Razice 25
Bílina
41801
420602285609
kaplandobromir@seznam.cz
42091586
ing. Kaplan, Razice 25
Projektant; Stavbyvedoucí; Technický dozor; Expertní a znalecká činnost ve výstavbě; Organizace a řízení v podnikatelské sféře
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
- projekty pozemních staveb i jednoduchých a staveb určených k demolici - likvidace konstrukcí ze staveb obsahující azbest - technický dozor výstavby, změn a odstraňování staveb - odpovědný zástupce podnikatele pro projektanty i pro provádění staveb,jejich změn a odstraňování - odborné posudky - znalecké posudky oceňování nemovitostí - příprava staveb, zajišťování povování a odstraňování staveb
- autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby - soudní znalec jmenovaný soudem - certifikace odbornosti vydané OK ČKAIT
ČKAIT , OK Ústí nad Labem
minimální
- padesátiletá praxe ve stavebnictví jako přípravář a realizátor investiční výstavby a projekty jednoduchých staveb - více jak 2 400 znaleckých posudků nemovitostí