Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0401828
Malý
Oleg
05. 11. 1963
TV02
Adresa kontaktní
Obvodová 748/9
Ústí nad Labem
40007
724113024
oleg.maly@centrum.cz
Adresa pracoviště
Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Masarykova 125/368
Ústí nad Labem
40010
724113024
oleg.maly@scvk.cz
49099451
www.scvk.cz
Technik
Zaměstnanec v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
distribuce pitné vody,provádění vodohospodářských staveb a inženýrských sítí, jejich změn a udržování