Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0500783
Trafina
Jan
Ing.
IH00
Adresa kontaktní
Dlouhý Most 226
Liberec 25
46312
603498045
jan.trafina@tiscali.cz
Adresa pracoviště
TRAFINA JAN
Dlouhý Most 226
Liberec 25
46312
603498045
jan.trafina@tiscali.cz
64036642
Projektant
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
vypracování PBŘ - požárně bezpečnostního řešení
autorizovaný inženýr
ČKAIT
OC Forum Liberec, Galerie - Lázně Liberec, VÚTS Liberec.