Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0600426
Čermák
Stanislav
IP00
Adresa kontaktní
Adresa pracoviště
Projektant; Technický dozor
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
projektování a stavební dozor pozemních staveb
soudní znalec v oborech oceňovaní nemovitostí a stavebnictví