Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0601096
Bečička
Pavel
Ing.
IV00
Adresa kontaktní
Zelená 695
Česká Skalice
55203
+420606462058
pavel@becicka.com
Adresa pracoviště
Ing. Pavel Bečička
Zelená 695
Česká Skalice
55203
+420606462058
pavel@becicka.com
67470980
www.becicka.com
Projektant; Expertní a znalecká činnost ve výstavbě
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
oceňování nemovitostí, ceny stavebních prací, zpracování projektových dokumentací, dozor nad prováděním prací, expertní posudky stavebních závad, zprávy, odborné posudky, zastupování, komplexní poradenská činnost ve stavebnictví, vodním hospodářství
multidisciplinární soudní znalec pro obory stavebnictví, vodní hospodářství, ekonomika zpracovatel návrhových hydrologických dat, včetně všech následných aplikací
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/0/8385AADA83E7BAD0C1257987006EEB69?OpenDocument
anglicky, rusky