Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0602165
Valenta
Tomáš
TP00
Adresa kontaktní
Pod Strání 6
Broumov 1
55001
604435334
info@technickydozor.eu
Adresa pracoviště
Tomáš Valenta
Stanislava Opočenského 91
Broumov
55001
604435334
info@technickydozor.eu
76489337
www.technickydozor.eu
Projektant; Technik; Stavbyvedoucí; Technický dozor
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)