Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0701051
Urbánek
Kamil
Ing.
IL00; TV03; IV00; TD02
Adresa kontaktní
Souběžná 168
Slatiňany
53821
kamil.urbanek@email.cz
Adresa pracoviště
Komplex CR s.r.o.
Havlíčkova 99
Chrudim
53701
urbanek@komplexcr.cz
komplexcr.cz
Projektant; Stavbyvedoucí; Technický dozor
Společník veřejné obchodní společnosti
Malé ČOV, studny
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
- malé vodní nádrže, - úpravy vodních toků a hrazení bystřin, - polní a lesní cesty
- oprávnění k projektování pozemkových úprav
Česká společnost krajinných inženýrů