Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0701718
Ryzner
Zbyněk
14. 03. 1979
TT00
Adresa kontaktní
Na Kopci 325
Mikulovice
53002
734525484
projekce@zbynekryzner.cz
Adresa pracoviště
73667919
https://projekty-fotovoltaika.cz
Projektant
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
Fotovoltaika
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Projektant NN a VN, Trafostanice, Hromosvody, Fotovoltaika, Optické sítě