Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
1004315
Minářová
Ivana
22. 08. 1976
IP00
Adresa kontaktní
Adresa pracoviště
Geniální dům
Projektant; Pedagogická činnost
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Ing. Ivana Minářová (*1976) je nezávislá stavební inženýrka se specializací na chytré technologie pro domácnost a stavební projekty. Je provozovatelkou serveru Geniální dům pro zájemce o tyto technologie a sdílení nabytých zkušeností. Začínala jako klasická projektantka pozemních staveb, v rozsahu od rodinných a bytových domů až po velké stavební celky, jako je budova Knihovny FF a FSS Masarykovy univerzity, OC Nisa v Liberci či areály pro Armádu ČR. Její zájem o moderní postupy časem vyústil ve změnu specializace. V projektování se tak v současnosti mnohem více zaměřuje právě na komfort bydlení a nové technologie.
Projektová dokumentace pozemních staveb všech stupňů / Dokumentace bouracích prací / Digitalizace dokumentace / Zaměřování staveb a pasport stavby
angličtina, němčina