Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
1006251
Šmeral
Lubomír
Ing.
IS00
Adresa kontaktní
Přední Arnoštov 19
Moravská Třebová
57101
smeral@hotmail.cz
Adresa pracoviště
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)