Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
1103579
Peřina
Zdeněk
Ing.
Ph.D.
31. 12. 1974
IP00
Adresa kontaktní
Zelená 2672/47
Moravská Ostrava
70200
608956182
Adresa pracoviště
Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.
Zelena 2672/47
Ostrava
70200
420608956182
zdenek.perina@seznam.cz
72971614
www.projekt.hned.net
Projektant; Technický dozor; Výzkumná činnost; Expertní a znalecká činnost ve výstavbě
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
Projektant Nová zelená úsporám
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
profesní zaměření: • projekční činnost • technický dozor • diagnostika stavebních konstrukcí a objektů (defektoskopie) • infračervená termodiagnostika, termovize • dotační projekty EU pedagogika: výuka na FAST, VŠB-TU Ostrava od roku 1998-2015 výzkumná činnost: registrované 4x užitný vzor, 6x průmyslový vzor, 3x patent • https://www.researchgate.net/profile/Zdenek_Perina/contributions • https://scholar.google.cz/citations?user=k8lXZKEAAAAJ&hl=cs • člen řešitelského kolektivu: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, Rozvoj studijního oboru Příprava a realizace staveb a zvýšení uplatnitelnosti jeho absolventů na trhu práce (CZ.1.07/02.2.00/07.0173) • spoluřešitel: Program RRC/04/2010 - Podpora vědy a výzkumu v moravskoslezském kraji 2011, Experimentální využití nepřímé metody na bázi infračerveného záření pro určení efektivního dosahu injektáží stavebních konstrukcí dlouhodobým monitorováním • Spoluřešitel Koncepčního rozvojového projektu 2013: Návrh způsobu eliminace odraženého záření při infračerveném termografickém měření v exteriéru • Řešitel Koncepčního rozvojového projektu 2013: Využití infračervené termografie a spektrofotometrické (spektrofluorometrické) metody pro detekci mikroorganismů na fasádách budov • Spoluřešitel Institucionálního rozvojového projektu VŠB-TU Ostrava - IRP 45/2014: Vzdělávací workshop - nové trendy a technologie v procesu výstavby pro seniory • Řešitel Institucionálního rozvojového projektu VŠB-TU Ostrava - IRP 08/2014: Rozvoj vědeckovýzkumných služeb poskytovaných v rámci IR termografie • Řešitel Koncepčního rozvojového projektu 2014: Možnosti nedestruktivní defektoskopie stavebních konstrukcí pomocí pulzní a lock-in termografie • Řešitel doplňkové činnosti FAST VŠB-TU Ostrava 2014 pro Vítkovice Heavy Machinery a.s.: Provozní měření teplotního pole licích pánví • Spoluřešitel doplňkové činnosti FAST VŠB-TU Ostrava 2015 pro Vítkovice Heavy Machinery a.s.: Provozní měření teplotního pole licích pánví v průběhu zpracování oceli • Řešitel projektu Rekonstrukce výrobního objektu firmy TopCNC s.r.o., OPPIK - Nemovitosti II, 2017, č: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0008034
• technik diagnostik termografie - 1.třídy - certifikace
• Člen hodnotící komise pro oblast Technické diagnostiky - termografie ACM DTO CZ Ostrava pro certifikaci osob • Člen asociace technických diagnostiků České republiky o.s. • Člen Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje
Angličtina: slovem i písmem Polština: slovem Španělština: slovem
http://cz.linkedin.com/in/zdenekperina/ • Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení rodinný dům Vřesina – duben 2013 • Projektová dokumentace k realizaci stavby, sanace stropů a sloupů Česká televize Ostrava - listopad 2013 (8 mil) • Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení vč. engineeringu, revitalizace střední odborné školy Vítkovická střední, Ostrava – Hrabůvka - únor 2014 (25 mil) • Projektová dokumentace k realizaci stavby, sanace objektů Česká televize Ostrava - červenec 2014 (50 mil) • Projektová dokumentace skutečného stavu pro NZU, Tománek – srpen 2014 • Projektová dokumentace skutečného stavu pro NZU, Pargač – prosinec 2014 • Projektová dokumentace skutečného stavu pro NZU, Harastej – prosinec 2014 • Projektová dokumentace skutečného stavu pro NZU 2015, Sládková Ostravice – květen 2015 • Projektová dokumentace skutečného stavu Klein Automotive Štíty – květen 2015 • Projektová dokumentace skutečného stavu pro NZU 2015, Chromečkovi Slezská Ostrava – květen 2015 • Projektová dokumentace k realizaci stavby, sanace objektů Česká televize Ostrava - listopad 2015 • Projektová dokumentace skutečného stavu pro EU OPPIK, Iktus s.r.o. – listopad 2015 • Projektová dokumentace studie RD Pavla Gavendová – prosinec 2015 • Projektová dokumentace zateplení haly pro EU OPPIK, Iktus s.r.o. – prosinec 2015 • Projektová dokumentace novostavba RD Kravaře – leden 2016 • Projektová dokumentace novostavba RD Bílovec – leden 2016 • Projektová dokumentace stavby po dokončení autoservis Hlubina, Ostrava- leden 2016 • Analýza, posouzení, vyhodnocení poruch a vad objektů TSO-Radvanice- Česká Televize Ostrava- září 2016 • Projektová dokumentace a inž. činnost rekonstrukce průmyslové haly pro EU OPPIK, Petřvald, 2016 • Projektová dokumentace a inž. činnost výstavby průmyslové haly, Petřvald, 2017 • Projektová dokumentace novostavba RD Michálkovice – 2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • Termografické měření, Peřina, únor 2012, Slaměný dům, Hostišová • Termografické měření, Peřina, únor 2012, Slaměný dům, Ivanovice na Hané • Termografické měření, Peřina, duben 2012, Slaměný dům, Tišnov • Termografické měření, Peřina, Čmiel leden 2013, Bytový dům, Opava • Termografické měření, Peřina, Čmiel leden 2013, Komerční centrum, Ostrava • Termografické měření, Peřina, leden 2013, Panelový dům, Ostrava - Dubina • Termografické měření, Peřina, leden 2013, Panelový dům, Ostrava - Výškovice • Termografické měření, Peřina, únor 2013, Panelový dům, Ostrava - Vítkovice • Termografické měření, Peřina, únor 2013, Panelový dům, Ostrava – Poruba • Termografické měření, Peřina, únor 2013, Panelový dům, Ostrava – Poruba • Termografické měření, Peřina, leden 2014, Rodinný dům - Vřesina • Termografické měření, Peřina, únor 2014, Dřevostavba – Václavovice • Termografické měření, Peřina, únor 2014, Dřevostavba – Těrlicko • Termografické měření, Peřina, březen 2014, panelový dům - Ostrava • Termografické měření, Peřina, duben 2014, požár dřevostavby – Rýmařov • Termografické měření, Peřina, listopad 2014, licí pánve Vítkovice Heavy Machinery • Termografické měření, Peřina, březen 2015, objekt it4i VŠB-TU Ostrava • Termografické měření, Peřina, listopad 2015, licí pánve Vítkovice Heavy Machinery • Termografické měření, Peřina, leden 2016, RD Hlučín • Termografické měření, Peřina, leden 2016, RD Vřesina • Termografické měření, Peřina, leden 2017, SVJ Poruba