Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
1104010
Šotkovský
David
Ing.
IP00
Adresa kontaktní
Bystřice 1210
Bystřice
73995
nedved6@centrum.cz
Adresa pracoviště
+420776805026
www.projekcestaveb.cz
Projektant; Stavbyvedoucí; Technický dozor
Zaměstnanec v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru
Projektant Nová zelená úsporám; Statické posudky
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Certifikát odbornosti č. CŽV-22-01612 - 7. běh Celoživotního vzdělávání ČKAIT (2019-2021)