Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
1201327
Götthans
Petr
Ing.
IL00; TV03
Adresa kontaktní
Kosmonautů 1028/7
Olomouc 9
77900
602526415
petr@gotthans.cz
Adresa pracoviště
Ing. Petr Götthans
Kosmonautů 1028/7
Olomouc
77900
602526415
petr@gotthans.cz
649 52 053
www.gotthans.cz
Projektant; Technický dozor; Expertní a znalecká činnost ve výstavbě
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Úpravy a ochrana krajiny: Projekční a inženýrská činost pro úpravy vodních toků, nádrží, protierozní opatření, terénní úpravy, rekultivace pozemků, sanace starých skládek odpadů, revitalizaci krajiny, výsadby a údržbu zeleně v krajině. Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA, biologická hodnocení.
EIA - autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí