Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
1201920
Zdařil
Patrik
Ing.
IP00
Adresa kontaktní
Víceměřice 154
Víceměřice
79826
608216412
info@zdaril.cz
Adresa pracoviště
Ing. Patrik Zdařil
Víceměřice 154
Víceměřice
79826
608216412
info@zdaril.cz
72492601
www.zdaril.cz
Projektant; Technický dozor
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Architektonické a inženýrské činnosti, projektování pozemních staveb, technické poradenství a dozor při provádění staveb.
anglický jazyk
viz www.zdaril.cz