Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
3000005
Hanzálek
Jaroslav
Dipl.Ing.
15. 12. 1969
IS00
Adresa kontaktní
Rubensova 58
Ústí nad Labem
40003
sonneta-energieberatung@gmx.de
Adresa pracoviště
Projektant
Svobodný architekt nebo svobodný inženýr vykonávající činnost podle tohoto zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)