Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Facility Management v praxi projektanta - seminář - ZRUŠEN - přednáška formou WEBINÁŘE

Facility Management v praxi projektanta - seminář - ZRUŠEN - přednáška formou WEBINÁŘE

Přednášející: Martin Malý, MSc, DBA, MRICS

Anotace: Seminář k seznámení projektantů a techniků s profesí Facility Managera (FM), jeho náplní práce, požadavky FM na výstavbu a projekt/projektanty, s životním cyklem budovy a využitím BIM v této oblasti. Cílem je seznámit odbornou projekční veřejnost s obsahem profese FM, přesahem správy a údržby budov vlastníka budovy/investora do projektové dokumentace. 

Program:

  • Základy o Facility Managementu, legislativa
  • CAFM a BIM ve správě budovy a práce s daty, použité SW vybavení
  • Certifikace a měření budov
  • Energetická optimalizace v budovách, hodnocení výkonů FM
  • Praktické příklady návazností FM na výstavbu, číselníky UNICLASS pro správu budovy (Property/Asset Management)
  • Facility Management a požadavky na výstavbu a předání stavby
  • Diskuse a dotazy

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 3.12.2020

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

 

 

Termín