Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Fórum dřevěných konstrukcí 2021 - Zelené střechy ano nebo ne? - webinář

Fórum dřevěných konstrukcí 2021 - Zelené střechy ano nebo ne? - webinář

Vegetační střechy jsou dnes moderním stavebním prvkem. Jsou využívány při řešení plochých střech a teras, ale známé je i jejich použití na sklonitých střechách. Tyto, tzv. zelené, střechy vyžadují specifické technické řešení zasahující do více stavebních odborností – pozemního stavitelství, vodního hospodářství, statiky a stavební fyziky, ale i požární ochrany a obecné bezpečnosti. Tento webinář informuje o základním přístupu k navrhování a řešení vegetačních střech z technického pohledu projektanta a autorizovaného inženýra ČKAIT.

Výhody vegetačních střech

Vegetační střechy mají své výhody. Tou základní je vytvoření přirozeného zeleného porostu na střeše stavby. Takovou úpravou se nejen vytváří na střeše přírodní povrch, ale je zde umožněn i přímý kontakt s vnějším prostředím. Střecha není jen nevyužitá plocha stavby, ale ozeleňuje prostředí celé zástavby. Z technického hlediska se snižuje teplota povrchu střechy a u střešního pláště. Lépe jsou chráněny konstrukční vrstvy střechy proti teplotním změnám. Vrstva střešního porostu zadržuje déle a více vodu na střeše oproti řešení pouze s krytinou. Zelené provedení střechy může také vylepšit akustické a teplotní podmínky v prostoru pod střechou. Výhodou intenzivního řešení střechy je pak vytvoření pobytového a rekreačního prostoru na střeše stavby.

Nevýhody vegetačních střech

Vegetační střechy mají ale i svá negativa. Ta spočívají ve složitějším technickém provedení, větší váze střešních souvrství a v nutném dodržení provozních a bezpečnostních podmínek. U vegetační střechy dochází k výraznému zvětšení zatížení vodorovných nosných konstrukcí. Zvýšení může dosáhnout i více jak dvojnásobného zatížení. Zvláště intenzivní zelené střechy vyžadují vyšší skladbu souvrství a složitější stavebně technické řešení včetně důsledně provedeného odvodnění. To vše vyvolává vyšší, silnější, a tím dražší nosné konstrukce. K provozu zelené střechy je nutné také zajištění daleko častější a pravidelnější údržby porostu a stavebních prvků střechy, než je obvyklé u běžných střech. Nelze dopustit nekontrolovaný růst porostu a vyrůstání dřevin, které by svou podstatou nebo velikostí mohly postupně ohrozit stavební konstrukce. Uvažovat je třeba také s přítomností hmyzu, ptáků a případně jiných živočichů, kteří se na střechu mohou dostat a mohou na ní negativně působit. U střešních zahrad musíme počítat i s řešením na jímání vody a zpětného zavlažování.

Fórum dřevěných konstrukcí 2021 je součástí online veletrhu STŘECHY PRAHA 2021.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., autorizovaný inženýr v oborech pozemní stavby a statika a dynamika staveb,
Ing. Václav Petráš Ph.D., MSc., autorizovaný inženýr v oborech požární bezpečnost staveb a pozemní stavby.

ORGANIZACE:
ČKAIT pro Střechy Praha 2021

TERMÍN KONÁNÍ:
26. 02. 2021 od 10 hod. (délka trvání cca 2 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 0,5 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.


PŘIHLÁŠENÍ:

Je umožněno po registraci na veletrh. Veletrh i Fórum jsou pro návštěvníky zdarma.
Postup: po vstupu na veletrh (bude umožněn až 26. 2. 2021 od 9 hod.) klikněte na virtuálním náměstí na sekci DOPROVODNÝ PROGRAM, kde bude od 10 hod. probíhat Fórum dřevěných konstrukcí.


 

REGISTRACE - VSTUP NA VELETRH (bude umožněn až 26. 2. 2021 od 9 hod.)

 

STŘECHY PRAHA 2021 náměstí
Termín