Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Fotodokumentace ze Shromáždění delegátů ČKAIT

Fotodokumentace ze Shromáždění delegátů ČKAIT

Prostřednictvím fotografií můžete zhlédnout průběh Shromáždění delegátů ČKAIT 2020. Fotografky zachytily v jedinečnosti okamžiku jednotlivé aktéry a jejich plné zaujetí pro situaci v sále i u předsednického stolu a dále souhrnné fotografie sálu.

Poprvé autorky fotografovaly na Shromáždění delegátů ČKAIT jednotlivé stoly, u kterých seděli delegáti z celé republiky, kteří reprezentovali více než 32 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Programově bylo jednání velice obsáhlé a trvalo od 9.30 hod. do 16.00 hod. Letošní shromáždění bylo volební, delegáti si na následující funkční období zvolili nové představenstvo ČKAIT, Dozorčí radu ČKAIT a Stavovský soud ČKAIT. Nové představenstvo ČKAIT si ze svého středu zvolilo předsedu Ing. Roberta Špalka. Jeho funkční období je do roku 2023. Ing. Robert Špalek ve funkci předsedy nahradil Ing. Pavla Křečka, FEng., který ČKAIT vedl od roku 2008. 

23. 10. 2020