Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla - seminář

Fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla - seminář

Program semináře:

Fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla jsou energetickým fenoménem současnosti. Energetická krize, se kterou se potýká celý svět, připomněla všem, že existují technologie, které mají výrazný potenciál zlepšit energetickou situaci každého spotřebitele tepla a elektřiny. Protože tyto obory zároveň zaznamenávají také výrazný technický pokrok, bude velmi zajímavé seznámení se současným stavem a směry vývoje těchto technologií.

Přednášející:

FVE - Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - FEL ČVUT Praha

TČ - Ing. Petr Krejsa - IVT centrum

Termín konání:

středa 8.2.2023 od 10.00 hod.

Místo konání:

Kongresový sál Krajského úřadu Jihlava, Žižkova 57

Kontakt:

Lenka Zemanová, tel. 567331315, email: jihlava@ckait.cz

Termín
Celková kapacita
50
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1400224 Ing. Martin Kotěra DiS.
2 1400449 Ing. Josef Vít
3 1000336 Ing. Petr Levák
4 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
5 1400413 Ing. Petra Hušková
6 1400123 Ing.arch. Tomáš Neugebauer
7 1003215 Ing. Lubomír Jonáš
8 1006485 Ing. Aneta Kadlecová
9 1001668 Ing. Jiří Musil
10 1400283 Ing. Monika Vavřínková
11 1400527 Ing. Stanislav Šťáva
12 1400275 Ing. Pavel Ježek
13 0100547 Ing. Vladimír Papež
14 1103966 Ing. Martin Kubečka
15 1000146 Ing. Josef Straka
16 1101905 Ing. Radim Fojtík
17 1001672 Ing. Zbyněk Semerád
18 1400058 Ing. Marek Svoboda
19 1400561 Ing. Tomáš Kreutzer
20 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
21 1400628 Ing. Ivan Pečinka
22 0007069 Ing. Libor Hrdoušek
23 1101173 Ing. Bronislav Haltof
24 0004017 Ing. Božena Rusová
25 1003260 Ing. Miroslav Skryja
26 0100031 Ing. Jan Kocmich
27 1400601 Ing. Jiří Angelis
28 1400703 Ing. Michal Rataj
29 1400718 Bohumír Holec
30 0700668 Jiří Lukšíček
31 0100999 Vladimír Lahodný
32 1000362 Ing. Václav Nečas
33 1006310 Bc. Martin Olbrecht
34 1400151 Ing. Josef Macháček
35 1400111 Ing. Vít Petráněk
36 1400714 Ing. Martin Zapoměl
37 1400019 Ing. Josef Švoma
38 1005615 Ing. Jan Pěček Ph.D.
39 0102308 Ing. Michal Kámen
40 1400043 Ing. Michal Vogel
41 1201504 Ing. Vlastimil Šindler
42 1007321 Ing. Robin Zelinka
43 0015077 Ing. Tomáš Pokorný
44 1003010 Ing. Martin Müller
45 1101910 Ing. Milan Malatinský
46 1001273 František Pavlíček
47 1001042 Josef Tvrdý
48 1400026 Ing. Alena Strnadová
49 0002634 Ing. Milan Melč