Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Slavnostní večer 30 let ČKAIT – 30 osobností – 20. 10. 2022