Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Geotechnické konstrukce – navrhování a provádění - webinář

Geotechnické konstrukce – navrhování a provádění - webinář

ANOTACE: Právní skutečnosti, majetková práva, závazky z právních jednání, závazky z deliktů, veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní povolení a stavební povolení.


Hlavní odborné téma – program akce:

  • Ing. Vojtěch Ježek – Možné chyby v geotechnice – příčiny i důsledky. Příklady vad realizace pažení stavebních jam a hlubinných základů. Informace o postupech sanace. Nástin dopadů vad do pojistných, obchodních a ekonomických vztahů.
  • Ing. Aleš Šmejda, Ph.D. – Klimatické vlivy, voda a sucho z geotechnického hlediska. Shrnutí současného stavu nepříznivých klimatických podmínek v podobě sucha a extrémních srážek z pohledu geotechnických problémů. V rámci příspěvku bude diskutovaná legislativa, poruchy a nedostatky staveb způsobené extrémním suchem a povodněmi. Závěr bude věnován poučení z chyb, které byly vyvolány již zmíněnými okolnostmi.
  • Ing. Jan Ďurove – Sanace nestabilních náspů zemního tělesa traťového úseku Hájek-Dalovice. Vznik neočekávaného sesuvu na provozované dvoukolejné trati Chomutov–Cheb v okrese Karlovy Vary v roce 2018 byl iniciátorem zahájení rozsáhlého komplexu průzkumných, projekčních a sanačních prací na celém traťovém úseku. V květnu 2020 byla zahájena sanace nestabilních náspů zemního tělesa v blízkosti ž. st. Dalovice. Historie a způsob výstavby násypových drážních těles před rokem 1890, životnost konstrukce liniové stavby ve vztahu k reliéfu terénu, způsoby sanačního návrhu i vlastního provedení.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Vojtěch Ježek, In g. Aleš Šmejda, Ph.D., Ing. Jan Ďurove

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
19. 11. 2020, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb⁄s
  • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 18. 11. 2020 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
340
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
2 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
3 0012625 Ing. Filip Jiřičný
4 1006824 Ing. et Ing. Tomáš Vrána
5 0014337 Ing. Jan Gallia
6 0012661 Jiří Vorlíček
7 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
8 0701228 Ing. Milan Vích
9 0010933 Ing. Ivana Fialová
10 1201778 Ing. Radim Dostál
11 0102380 Michael Novák DiS.
12 0012405 Ing. Lukáš Grünwald
13 0202046 Ing. Václav Peřina
14 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
15 1302382 Ing. Tomáš Dospíšil
16 0201722 Ing. Jan Setikovský
17 0000836 Pavel Jenčík
18 0000879 Ing. Jiří Šárka
19 0003992 Hana Eglová
20 0009182 Ing. Libor Zedník
21 0009590 Ing. Alexandr Šmíd
22 0011598 Ing. Richard Valenta Ph.D.
23 0010590 Ing. Karel Mikeš Ph.D.
24 0006802 Ing. Petr Pavlíček
25 0010767 Ing. Marián Múdry
26 0008743 Mgr. Přemysl Urban
27 0011285 Ing. Jan Čadílek
28 0010760 Ing. et Ing. Petr Bílek Ph.D.
29 0008663 Ing. Marek Strnad
30 0012977 Ing. Jan Weigl
31 0011023 Ing. Jan Blažek
32 0013219 Ing. Mária Vaňková
33 0012143 Ing. Roman Kliment
34 0012533 Ing. Barbora Pilcová
35 0009470 Ing. Jaroslav Plíva
36 0012559 Ing. Ondřej Kaplan
37 0013385 Ing. Miroslav Drázský
38 0012665 Ing. Marek Pelant
39 0009989 Ing. David Kupilík
40 0013351 Ing. Ondřej Vít
41 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
42 0011255 Ing. Radek Šťastný Ph.D.
43 0011968 Ing. Tomáš Laichter
44 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
45 0000863 Ing. Josef Prošek
46 0004880 Ing. Miroslav Havranec
47 0004336 Ing. Lubomír Šípek
48 0012490 Ing. Petr Duník
49 0008706 Ing. Markéta Hamplová
50 0014464 Ing. Kryštof Toman
51 0013133 Ing. Boris Navrátil
52 0501268 Ing. Jan Drechsler
53 0011334 Ing. Milan Krecht
54 0700861 Ing. Jiří Krejčí
55 0602465 Ing. Filip Eichler Ph.D.
56 1004356 Ing. Stanislav Štábl
57 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
58 1103338 Ing. Ivo Masárech
59 0301186 Jana Kožíšková
60 1103477 Ing. Martin Kaleta
61 1103910 Ing. Jiří Mašek
62 0601666 Ing. Pavel Hodek
63 0009000 Ing. František Rulík
64 0201883 Ing. Kateřina Boříková
65 1007007 Ing. Tomáš Hrubý
66 1104221 Ing. Jan Maršálek
67 1103312 Ing. David Adámek
68 1005379 Ing. Ivo Špendlík
69 1201354 Ing. Lenka Zapletalová
70 0011843 Ing. Michal Drahorád Ph.D.
71 1302290 Ing. Michal Bezruč
72 0008914 Ing. David Štochl
73 0701532 Ing. Ladislav Roušar Ph.D.
74 1104263 Ing. Martin Venclík
75 0402360 Ing. Jan Chlupsa
76 1103662 Ing. Roman Marek Ph.D.
77 0010854 Ing. Jan Uher
78 0013555 Ing. David Dvořáček
79 1103337 Ing. Pavel Šípek
80 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
81 1006830 Ing. Petr Bijok
82 1005944 Ing. Martin Jaroš
83 1302374 Bc. Oto Bachůrek
84 0011448 Ing. Aleš Lubas Ph.D.
85 1104103 Ing. Radek Kreisl
86 0602407 Bc. Jiří Kuchař
87 1005667 Ing. Petr Válek
88 0010265 Ing. Jan Gajzler
89 1004280 Ing. Adam Kurdík
90 1201148 Ing. Jiří Parma
91 3000340 Ing. Ľuboš Kelčík
92 1006371 Ing. Pavel Buřič
93 3000314 Ing. Róbert Černaj
94 1104300 Ing. Robert Malchárek
95 0701582 Ing. Pavel Kurka
96 0012655 Ing. Petr Dvořák
97 1100657 Ing. Jitka Jelínková
98 0008173 Ing. Jan Frantl
99 1002933 Ing. Miroslav Tomala
100 0402208 Ing. David Ryč
101 1006734 Ing. Miroslav Tobek
102 0014084 Jan Králík
103 0500915 Ing. Stanislav Koleník
104 0301019 Ing. Martin Šafařík
105 1006879 Ing. Petr Ducháč
106 0500872 Ing. Petr Veselý
107 1100286 Dagmar Lančová
108 0300372 Ing. Stanislav Lesák
109 1002453 Ing. Eva Hebedová
110 1103150 Ing. Aleš Palička
111 0012449 Ing. Lukáš Hrbek
112 0401419 Ing. Otakar Starý
113 0012921 Ing. Lubor Šmíd
114 1004732 Ing. Monika Škutová
115 0014082 Ing. Tomáš Husák
116 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
117 1201231 Ing. Luděk Ježek
118 0013451 Ing. Jiří Janků
119 1103906 Ing. Pavel Hanyk
120 1104162 Ing. Daniela Trnková
121 1202143 Ing. Ivo Korkisch
122 0402375 Ing. Lukáš Černý
123 0009660 Ing. Jiří Pavelka
124 1302487 Ing. Lukáš Kulla
125 0011309 Ing. Jiří Ambrož
126 1301848 Jaroslav Baránek
127 1003088 Ing. Jiří Matoušek
128 0008382 Ing. Vít Kudrnovský
129 0014290 RNDr. Karel Sosna Ph.D.
130 0701269 Ing. Aleš Ježek Ph.D.
131 1100245 Ing. Vladimír Vrána
132 1006116 Ing. Jiří Kocourek
133 0008240 Ing. Jan Vorel
134 1104090 Ing. Daniel Jezerský
135 1104324 Ing. Roman Wilkonský
136 1104032 Ing. Lukáš Ďuriš Ph.D.
137 0301461 Ing. Radoslav Zach
138 1002349 Ing. Jiří Maiwaelder
139 1005477 Ing. Radek Benc
140 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
141 0500048 Ing. Jiří Čermák
142 0013935 Ing. Josef Zikeš
143 0008664 Ing. Petr Řehák
144 1102643 Vratislav Bajgar
145 3000218 Ing. Miroslava Stašová
146 1002282 Ing. Martin Pospíšil
147 1006994 Ing. Jaromír Zouhar
148 1002891 Ing. Blanka Dvořáková
149 1201828 Pavel Háněl
150 1005590 Ing. Ondřej Mlčoch
151 1400102 Ing. Zdeněk Cihlář Ph.D.
152 1006170 Ing. Jiří Jakl
153 0008397 Ing. Vít Sekyra
154 0011961 Ing. Martin Čermák
155 1201722 Ing. Marek Krejčí
156 1201524 Ing. Miroslav Jurka
157 0700399 Ing. Michal Kokula
158 0000260 Ing. Jiří Štěchovský
159 0011033 Ing. Aleš Kopřiva
160 3000186 Ing. Róbert Lenčucha
161 0013045 Ing. David Mareček
162 0012451 Ing. Jakub Nosek
163 1003452 Ing. Miloslav Schneider
164 1004319 Ing. Lukáš Kolenovský
165 1302034 Daniel Boucník
166 4000224 Ing. Anton Čačo
167 0011136 Ing. Radek Veselý
168 1004819 Michal Rádl
169 0014094 Ing. Štěpán Jakeš
170 1100227 Ing. Jaromír Hudeček
171 0014083 Ing. Roman Vaďura
172 0012658 Ing. Jiří Kolda
173 3000326 Ing. Soňa Augustinová
174 1102896 Ing. Petr Pchálek
175 1103339 Ing. Luděk Venclík
176 0202019 Ing. Jan Cikán
177 0011623 Ing. Michal Uhrin
178 1201281 Ing. Pavel Grohmann
179 1101748 Josef Zahel
180 0012797 Ing. Libor Kouřík
181 0102398 RNDr. Radek Suchomel Ph.D.
182 1104036 Ing. Petr Horký
183 0012237 Ing. Ondřej Holý
184 1005813 Ing. Jiří Urban
185 1003141 Ing. Zdeněk Hrubý
186 1005333 Ing. Oldřich Kabelka
187 1201543 Petr Zdráhal
188 0005011 Ing. Markéta Löwitová
189 0102551 Ing. Emanuel Novák
190 0010574 Ing. Jiří Jelínek
191 0000443 Ivana Otevřelová
192 0700952 Ing. Jiří Kučera
193 0000698 Ing. Marek Gasparovič
194 0701086 Ing. Radim Loukota
195 1001104 Ing. Jaroslav Ryška
196 1003286 Ing. Bořek Čerbák
197 0401459 Ing. Tomáš Macas
198 0011907 Ing. Martin Šponar
199 1301673 Ing. Petr Chytil
200 0012834 Mgr. Petr Olišar
201 0012522 Ing. Karel Kříž Ph.D.
202 1104065 Ing. Petr Mareš
203 0014086 Richard Dvořák
204 1005487 Ing. Michal Kosňovský
205 1006215 Ing. Libor Helán
206 1000653 Ing. Petr Lamparter
207 1200426 Ing. Pavel Jäckl
208 1003636 Ing. Vladimír Fouček
209 1103073 Ing. Lenka Ondráčková
210 0202314 Ing. Petr Toman
211 1201831 Ing. Dušan Gadas
212 1003314 Ing. Zdeněk Šebesta
213 3000277 Ing. Pavol Gálik
214 1006527 Ing. Rostislav Mazáč
215 0010690 Ing. Jakub Jirák
216 0400553 Ing. Zdeněk Karásek
217 1006349 Ing. Michal Suchna
218 1101358 Ing. Libor Vlk
219 1102756 Ing. Jiří Novotný
220 1103503 Ing. Jiří Skopalík
221 1104186 Ing. Tomáš Kolovrat
222 1302177 Ing. Jaroslav Fojtů
223 0202245 Ing. Pavel Janout
224 0007695 Ing. Marie Wolfová
225 1102737 Ing. Jan Gemela
226 0012057 Ing. Jaroslav Tlapa
227 1103756 Ing. Jan Stuchlík
228 1400521 Ondřej Marek
229 0013969 Ing. Petr Janeček
230 0008625 Ing. Kamil Štrobl Ph.D.
231 0013590 Ing. Stanislav Mastný
232 0202301 Ing. Jan Bihary
233 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
234 1003856 Ing. Martin Koráb
235 0201981 Ing. Tomáš Horejš
236 1005350 Ing. Tomáš Macháček
237 1301489 Ing. Robert Vráblík
238 3000292 Ing. Juraj Štrbák
239 0011638 Ing. Pavel Chmelík
240 0402070 Lukáš Benda
241 1004626 Ing. Lukáš Kunc Ph.D.
242 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
243 1103876 Ing. Richard Skopal
244 0012012 Ing. Ondřej Klečka
245 0005840 Ing. Tomáš Jelínek
246 1003448 Ing. Miroslav Němčák
247 1001908 Ing. Eva Janáčková
248 0007758 Ing. Miloš Karpíšek
249 1103378 Ing. Ondřej Bojko
250 1002949 Ing. Antonín Pokorný
251 1006045 Ing. Jakub Zedník
252 1100781 Ing. Jan Krőmer
253 0013494 Ing. Petr Mach
254 1006820 Ing. Martin Kužela
255 0012570 Ing. Ondřej Perlinger
256 1103796 Ing. Pavel Srkal
257 0401800 Ing. Jan Jirásek
258 0301048 Ing. Zbyněk Pouzar
259 0009180 Ing. Radek Dědina
260 1103020 Ing. David Sedláček
261 0102015 Ing. Martin Hejl
262 0102545 Ing. Kateřina Nová
263 1003997 Aleš Pražák
264 0004864 Ing. Zdeněk Sekyra
265 0000089 doc. Ing. Alexandr Rozsypal CSc.
266 0010656 Ing. Josef Bednář
267 1103505 Ing. Lukáš Volný
268 1104220 Ing. Ingrid Vašíčková
269 1006022 Ing. Peter Trnka
270 0101168 Martin Kolouch
271 0007708 Václav Klaboch
272 0013470 Ing. Jiří Bacony
273 0202195 Ing. Jakub Švehla
274 1202108 Ing. Tomáš Jureček
275 1006766 Ing. Jiří Musil Ph.D.
276 0601978 Ing. Radek Brandejs Ph.D.
277 0014354 Mgr. Zdeněk Brunát
278 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
279 1004150 Ing. Dalibor Vrubel
280 0010133 Ing. Pavel Kormaňák
281 0301379 Bc. Michal Pašava
282 1003823 Ing. Zdeněk Severin
283 0010633 Ing. Jan Vacík
284 0402478 Ing. Jan Toman
285 0004178 Ing. Jiří Parpel
286 0006950 Ing. Miloš Novák
287 0301399 Petr Sobotka
288 1200070 Ing. Martin Janeček
289 0002640 Ing. Bohuslav Košťálek
290 1102792 Ing. Libor Filín
291 0701509 Ing. Aleš Šmejda Ph.D.
292 0602705 Ing. Jan Mařík Ph.D., Ing.Paed.IGIP
293 0101287 Ing. Karel Jandourek
294 1004645 Ing. Marcel Skřivanek
295 1001859 Ing. Vladimír Holič
296 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
297 0100368 Ing. Vladimír Soukup
298 0011324 Ing. Václav Beránek
299 0102112 Ing. Daniel Kadlec
300 1103418 Ing. Jan Lukáš
301 0012090 Ing. Ivana Vrzalová
302 1006089 Ing. Josef Bíško
303 0010203 RNDr. Pavel Špaček
304 0401531 Ing. Marie Rysková
305 1102497 Ing. Petr Škrobánek
306 1201515 Ing. Kamil Skala
307 1000392 Ing. Miloš Černý
308 1103064 Ing. Radek Lipowski
309 0014486 Ing. Michal Netík
310 1100527 Ing. Ladislav Lorenc
311 1006977 Ing. Tomáš Herman
312 1400294 Ing. Tomáš Sedlák DiS.
313 0501370 Ing. Michal Drobník
314 0013796 Miroslav Láník
315 1005203 Ing. Vladimíra Tomalová
316 0014350 Ing. Radovan Vrba
317 1005382 Ing. Milan Šeda
318 0008209 Ing. Jana Břicháčová
319 0101474 Ing. Zdeněk Bláha
320 0002428 Ing. Bohumil Kubín
321 1301665 Ing. Radek Pazdera
322 1100117 Ing. Vlastimil Šmiřák
323 1006735 Ing. Michal Strakon
324 0201611 Ing. Jan Vachulka Ph.D.
325 1201746 Ing. Martin Černý
326 0701294 Ing. Vlastislav Smutný
327 0007207 Ing. Jan Trnka
328 0008969 Ing. Jaroslav Zákostelecký
329 0009405 Ing. Petr Broukal
330 0013922 Alexandr Čagánek
331 0011534 Ing. Ondřej Skala
332 0004865 RNDr. Petr Vitásek
333 0400105 Ing. Jiří Vaněček
334 1004897 Ing. David Lapčík
335 1101729 Ing. René Bystroň
336 1004269 Ing. Marek Polák
337 0602632 Ondřej Beneš
338 0011213 Ing. Tomáš Pelant
339 3000333 Ing. Marek Semančík
340 0011556 Ing. Richard Laššák