Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Havárie v Mikulandské ulici v Praze

Havárie v Mikulandské ulici v Praze

Ing. Ladislav Bukovský, předseda OK ČKAIT Praha, se dne 17. 7. 2018 zúčastnil jednání krizového štábu v  Mikulandské ulici v Praze 1.  V domě blízko Národní třídy se zřítily dva stropy a trosky zasypaly několik lidí.

Hasiči 17. 7. 2018 v 10,30 hod. odvezli Ing. Bukovského z budovy ČKAIT na místo havárie domu v  Mikulandské ulici. Ing. Bukovský, ve funkci statika, provedl ohledání a navrhl provizorní zajištění stability uvolněné obvodové stěny do dvora.  Spolupracoval nejen s hasiči a báňskou záchrannou službou, ale průběžně sledoval stav a rozvoj trhlin, účastnil se jednání štábu. Na místě havárie byl do 22,30 hod., kdy byly ukončeny záchranné práce.

Ing. Ladislav Bukovský se 24. 7. 2018 zúčastnil s Naděždou Goryczkovou, ředitelkou NPÚ a Jindřichem Smetanou, rektorem UMPRUM, pořadu České televize – 90‘ ČT24, který se jmenoval Role a činnost Národního památkového ústavu. Vystoupení Ing. Bukovského je v čase od 20,25 – 20,46 hod., vyjadřoval se k havárii v Mikulandské ulici, Praha 1.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/

Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz

Přílohy
V Mikulandské bylo v době nehody 45 lidí, ze strachu se rozutekli

Fotodokumentace
Mikulandská ulice, Praha 1
Jednání štábu
20. 07. 2018