Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

HL, systémová řešení odtoků pro ploché střechy - terasy, těsnící manžety

HL, systémová řešení odtoků pro ploché střechy - terasy, těsnící manžety

Dne 23. 9. 2020 se uskuteční seminář na téma "HL, systémová řešení odtoků pro ploché střechy - terasy, těsnící manžety" ve školící místnosti Ostravia, a.s. ve 13:30 hod., ulice 28.října 150, Ostrava (v budově oblastní kanceláře ČKAIT). Odborný garant Ing. Jaroslav Maňas, technický zástupce firmy.

Program semináře:
Úvod a seznámení s výrobním programem HL Hutterer Lechner GmbH.
Problematika těsnících manžet a stavebních prostupů spodní stavbou. Návaznost na povlakové izolace, bílé vany.
Řešení odvodnění plochých střech a nouzových střešních vtoků dle ČSN 756760.
Odvodnění zpevněných ploch - parkovací domy.
Terasové a balkonové vtoky, atikové odtoky pro terasy do 30-50qm.
Diskuze.

Seminář je zařazen do CŽVAO a je hodnocen 1 bodem.
V rámci semináře bude podáno drobné občerstvení.

Výbor oblasti Ostrava ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
50
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 46
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1101389 Ing. Jozef Labant
2 1103945 Ing. Petr Chytil
3 1103216 Ing. Eva Venhudová
4 1102733 Ing. Kamil Neuwerth