Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

HLÁŠENÍ POVINNÝCH ÚDAJŮ - výzva

HLÁŠENÍ POVINNÝCH ÚDAJŮ - výzva

Povinným údajem v činnosti autorizovaných osob je adresa bydliště a způsbo výkonu činnosti (svobodné povolání/zaměstnanec/podnikatel/podnikatel-zaměstnanec). Změny je nutno hlásit do 15 dnů do oblastní kanceláře. Opomenutí může mít vážné důsledky - disciplinární potrestání.
07. 06. 2005