Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Hodnocení energetických vlastností budov - prezentace z konference

Hodnocení energetických vlastností budov - prezentace z konference

23. dubna měla Komora zahajovací konferenci Stavebních veletrhů Brno 2013. Téma konference bylo Hodnocení energetických vlastností budov, jejímž garantem byl prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT. Na konferenci přednášeli: prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Jaroslav Šafránek, CSc., prof. Ing. František Hrdlička, CSc., Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Doc. Ing. Josef Chybík, CSc., Ing. arch. Josef Smola. V přílohách najdete prezentace přednášejících, kteří nám svou prezentaci poskytli.
12. 06. 2013