Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Honorář architekta a inženýra dle českých stavebních standardů

Honorář architekta a inženýra dle českých stavebních standardů

Přehled standarních profesních výkonů, dokumetnace a oceňování při projektování pozemních staveb či zpracování územněplánovacích podkladů a dokumentace jsou k nahlédnutí na stránkách Českých stavebních standardů www.stavebnistandardy.cz

Na portálu Stavebních standardů je umístěn:
  1. program pro výpočet honoráře architekta/inženýra (technika) pro pozemní stavby;
  2. standardy výkonů, dokumentace a oceňování architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě:
    • územní plánování,
    • pozemní, inženýrské a technologické stavby,
    • interiérová tvorba;
  3. aktualizace hodinových sazeb.
22. 09. 2009