Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Hydrické rekultivace "Umělá infiltrace"

Hydrické rekultivace "Umělá infiltrace"

OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář HYDRICKÉ REKULTIVACE „UMĚLÁ INFILTRACE“, který se koná dne 22.9.2020 od 13:00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno.

Přednášející:
Ing. Miroslav SEIDL, Ph.D., Palivový kombinát Ústí nad Labem, s.p.
doc. RNDr. Zbyněk HRKAL, CSc., Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Praha

Program semináře:

1.    ČERPÁNÍ A ČIŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD
Čerpání a čištění důlních vod na bývalém dole Kohinoor probíhá od roku 2004 (pomocí čerpadel v jámě MR1 od roku 2010). Důvodem je nezbytné odvodňování centrální části Mostecké pánve ve vazbě na dosud probíhající lomový provoz. Jelikož se důlní vody vyznačují zvýšenou koncentrací kovů (především železa, manganu a hliníku) a maniakálního dusíku, je nutné důlní vody před vypuštěním do veřejné vodoteče vyčistit). Proto byla v letech 2018 – 2020 postavena nová unikátní mokřadní čistírna. Jak tato mokřadní čistírna vypadá a na jakých principech funguje?

2.    UMĚLÁ INFILTRACE JAKO NÁSTROJ V BOJI SE SUCHEM
Různé technologie umělé infiltrace představují účinný nástroj simulující, resp. zintenzivňující přírodní proces přeměny povrchové a srážkové ve vodu podzemní. Tím dochází ke zpomalení odtoku vody z krajiny, k jejímu zadržování v přírodním prostředí a konečně i čištění. V případě absence srážek se ale nabízí i netradiční zdroj, který v současné době budí velké emoce a je značně kontroverzní – vyčištěné odpadní vody. Máme se jich bát? Co udělat, abychom dokázali recyklovat i tuto vodu?

Předpokládaná délka semináře: 4 hodiny. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 kreditním bodem.

 

Termín
Celková kapacita
90
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 78
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0401800 Ing. Jan Jirásek
2 0401151 Jiří Procházka
3 0401903 Petra Černá
4 0401778 Ing. Zdeněk Urban
5 0400909 Ing. Jiří Šašek
6 0401543 Ing. Martin Rucký
7 0010573 Jan Ansl
8 0401753 Roman Vildner
9 0400138 Ing. Jiří Zima
10 0401610 Ing. Libor Chochol
11 0401706 Stanislav Zámečník
12 0401810 Petr Veselý