Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Hydroizolace staveb - seminář

Hydroizolace staveb

Termín konání:
02.09.2024, 14:30 - 18:30
Místo konání:

Zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra,

Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí

Anotace:

V listopadu 2023 se podařilo pracovní skupině ČHIS WG06 dokončit směrnici ČHIS 07 Hydroizolační technika – Povlakové izolace. Směrnice má pomoci osobám činným v procesu projektování a přípravy staveb v orientaci v problematice a upozornit na klíčové body pro návrh hydroizolačních konstrukcí z povlakových hydroizolací jak pro střešní konstrukce, tak pro spodní stavby. Odprezentována a vysvětlena bude struktura směrnice a její podstatná ustanovení.

Od února 2024 vstoupila v platnost nová ČSN 73 1901-4 Navrhování střech-Vegetační střechy. Norma ČSN 73 1901-4 zapadá do souboru pro navrhování střech ČSN 73 1901 a je třeba ji vždy chápat v souladu a souvislostech s ČSN 73 1901-1 a ČSN 73 1901-3. Odprezentována a vysvětlena bude struktura souboru ČSN 731901 a vybraná ustanovení samotné ČSN 73 1901-4.

Dále budou představeny vybrané studie poruch vodotěsných izolací pozemních staveb včetně souvislostí.

Program:

Seznámení s novou směrnicí České Hydroizolační Společnosti – ČHIS 07, Hydroizolační technika - Povlakové hydroizolace,

Seznámení s novou ČSN 73 1901-4 Navrhování střech – Vegetační střechy,

Praktické příklady poruch a souvislostí

Přednášející:

Přednáší

Ing. Ivan Misar, Ph.D.

ředitel České Hydroizolační Společnosti, odborné společnosti ČSSI,

člen Technicko-normalizační komise TNK-65, Izolace staveb,

člen řešitelského týmu ČSN 73 1901-1, ČSN 73 1901-3, ČSN 73 1901-4,

technický ředitel A.W.A.L., s.r.o. expertní a projektové kanceláře, stavební izolace a stavební fyzika, 

technický ředitel AXTER CZ s.r.o., české pobočky spol. IKO-AXTER S.A.S.,

technický manager IKO-AXTER S.A.S. pro oblast střední, severní, východní Evropy a střední Asie, 

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

(Francouzská společnost AXTER je jedním z předních výrobců a nositelů inovací na poli vodotěsných izolací)

Záznam semináře:
NE
Podklady z přednášky:
NE
Organizace:

ČKAIT Hradec Králové, Miroslava Dolanová, 724035703, hradeckralove@ckait.cz

Účast na přednášce je bez předchozího přihlášení

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.