Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Hygienické předpisy ve stavební praxi - webinář

Hygienické předpisy ve stavební praxi - webinář

Hygienické předpisy ve stavební praxi - webinář

Hlavní odborné téma – anotace:

Orgány hygienické služby patří mezi dotčené orgány, které chrání veřejné zájmy v oblasti ochrany veřejného zdraví ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Tento zákon byl v poslední době několikrát novelizován včetně některých prováděcích předpisů. Vzhledem k tomu, že OK ČKAIT Pardubice neuspořádala už delší dobu žádnou odbornou akci s vazbou na zákon č. 258/2000 Sb., chceme tímto seminářem připomenout odborné stavební veřejnosti souhrn předpisů, které je nutno při přípravě a realizaci znát a umět aplikovat.
Jsou to např. tyto předpisy:
- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,
- NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
- vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,
- vyhláška č 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity fyzikálních, chemických a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb,
- vyhláška č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických
zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče,
- vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Zuzana Mathauserová, SZÚ Praha
ORGANIZACE: OK Pardubice, Michaela Brožková, tel.: 466512241 pardubice@ckait.cz
TERMÍN KONÁNÍ: 22. 9. 2020, 13 – 17 hod.
WEBINÁŘ: přednáška bez fyzické účasti posluchačů, pouze přes online připojení
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)

Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Termín
Celková kapacita
300
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 276
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0601874 Jaromír Bubeníček
2 0602395 Ing. Martina Konášová
3 0003050 Vlastimil Dušek
4 0601823 Ing. Petr Molnár
5 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
6 0701297 Ing. Monika Baráková
7 0601652 Ing. Monika Kopecká
8 1103976 Ing. Jan Chalcař
9 0012566 Ing. Jan Prokop
10 0011671 Ing. Roman Franěk
11 1006977 Ing. Tomáš Herman
12 0102032 Ing. Milan Vávra
13 0008659 Ing. Tomáš Bukovský
14 0101168 Martin Kolouch
15 1103280 Ing. Martin Langer
16 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
17 0003224 Eva Jakubková
18 0101372 Ing. Petr Moučka
19 1001908 Ing. Eva Janáčková
20 1004744 Ing. Roman Brůžička
21 0010923 Ing. Martin Karpinský
22 0701466 Ing. David Vostřák
23 1201515 Ing. Kamil Skala
24 0000836 Pavel Jenčík