Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Hygienické předpisy ve stavební praxi - webinář

Hygienické předpisy ve stavební praxi - webinář

Hlavní odborné téma – anotace:
Orgány hygienické služby patří mezi dotčené orgány, které chrání veřejné zájmy v oblasti ochrany veřejného zdraví ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Tento zákon byl v poslední době několikrát novelizován včetně některých prováděcích předpisů. Vzhledem k tomu, že OK ČKAIT Pardubice neuspořádala už delší dobu žádnou odbornou akci s vazbou na zákon č. 258/2000 Sb., chceme tímto seminářem připomenout odborné stavební veřejnosti souhrn předpisů, které je nutno při přípravě a realizaci znát a umět aplikovat. Jsou to např. tyto předpisy: - zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, - NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, - vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, - vyhláška č 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity fyzikálních, chemických a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, - vyhláška č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, - vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

  • Ing. Zuzana Mathauserová, SZÚ Praha

ORGANIZACE: OK Pardubice, Michaela Brožková, tel.: 466512241 pardubice@ckait.cz

TERMÍN KONÁNÍ: 22. 9. 2020, 13 – 17 hod.

WEBINÁŘ: přednáška bez fyzické účasti posluchačů, pouze přes online připojení

Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
Technické požadavky: Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

 

Termín
Celková kapacita
104
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0601874 Jaromír Bubeníček
2 0602395 Ing. Martina Konášová
3 0003050 Vlastimil Dušek
4 0601823 Ing. Petr Molnár
5 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
6 0701297 Ing. Monika Baráková
7 0601652 Ing. Monika Kopecká
8 1103976 Ing. Jan Chalcař
9 0011671 Ing. Roman Franěk
10 1006977 Ing. Tomáš Herman
11 0102032 Ing. Milan Vávra
12 0008659 Ing. Tomáš Bukovský
13 0101168 Martin Kolouch
14 1103280 Ing. Martin Langer
15 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
16 0003224 Eva Jakubková
17 0101372 Ing. Petr Moučka
18 1001908 Ing. Eva Janáčková
19 1004744 Ing. Roman Brůžička
20 0010923 Ing. Martin Karpinský
21 0701466 Ing. David Vostřák
22 1201515 Ing. Kamil Skala
23 0000836 Pavel Jenčík
24 0601963 Ing. Radek Adam
25 1005830 Ing. Jan Košner Ph.D.
26 1202068 Tomáš Hanák
27 0100852 Ing. Luboš Drachovský
28 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
29 0010293 Petr Pospíchal
30 0007708 Václav Klaboch
31 1006897 Bc. Josef Bayer
32 0009000 Ing. František Rulík
33 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
34 0008878 Zuzana Šmirousová
35 1006106 Ing. Jan Máca
36 0013068 Ing. Martin Schneider
37 1006963 Ing. Martin Procházka
38 1004373 Jaroslav Kaisler
39 0012534 Ing. Antonín Fuksa
40 1100219 Ing. Jiří Pavelka
41 0700040 Ing. Tomáš Doleček
42 0009295 Ing. Jaroslav Červinka
43 0701493 Roman Bednář
44 0700281 Miroslav Manžel
45 0700183 Ing. Jana Bažantová
46 0701059 Ing. Valentýn Avramov
47 0701244 Ing. Lukáš Stejskal
48 0700505 Antonín Odvárka
49 0701610 František Netolický
50 0700250 Ing. Zdeněk Karabec
51 0700372 Bohumil Hanousek
52 0701336 Ing. Miroslav Kubeš
53 0700596 Ing. Luboš Svatoš
54 0101457 Jiří Jůzko
55 0700023 Ing. Marcela Sobotková
56 0701193 Milan Netolický
57 0701401 Ing. Martin Šindelář
58 0701404 Ing. Jakub Hurčík
59 0701359 Martin Dostál
60 0701509 Ing. Aleš Šmejda Ph.D.
61 0700601 Ing. Alena Hladíková
62 0700145 Ing. Pavel Kvaček
63 0200329 Jaroslav Janda
64 0700399 Ing. Michal Kokula
65 0700079 Ing. Jiří Filip
66 1400329 Ing. Petr Satorie
67 1005441 Ing. Jiřina Dvořáková
68 0011066 Ing. Petr Vlasák
69 0102449 Ing. Alena Pinkerová
70 0701008 Jadrana Marešová
71 0602762 Ing. Jaromír Jachim
72 0402338 Ing. Jakub Šilhán
73 1005548 Ing. Jan Filípek
74 0701560 Andrea Lehrausová
75 0010806 Ing. Michal Dědourek
76 0300801 Ing. Pavel Korima
77 1004778 Jan Ros
78 1005839 Ing. Jana Lukášková
79 1400187 Ing. František Komínek
80 0000358 Ing. Marek Švanda
81 1003624 Ing. Eva Cimflová
82 1004979 Ing. Ilona Janíková
83 0100385 Václav Mráz
84 0401680 Martin Kyselovič
85 0500861 Ing. Josef Mocák
86 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
87 0701294 Ing. Vlastislav Smutný
88 1005387 Ing. Zuzana Lidmerová
89 0009606 Ing. Michaela Holá
90 1400392 Ing. Iva Růžičková
91 0501333 Ing. arch. Lenka Bartošová
92 0701581 Lenka Straková
93 0701413 Ing. Jakub Řehák
94 0701429 Ing. Jan Shejbal
95 0700576 Ing. František Češka
96 0701607 Ing. Jiří Herynek
97 0701602 Ing. Ivan Pešl
98 0700612 Ing. Petr Morávek
99 0701269 Ing. Aleš Ježek Ph.D.
100 0701356 Yvona Novotná
101 0701407 Ing. Jiří Cihlář
102 1302280 Radek Friedrich
103 0009767 Ing. Petr Linek
104 0003246 Petr Plachý