Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Hygienické předpisy ve výstavbě - seminář

Hygienické předpisy ve výstavbě - seminář

Přednášející:  Ing. Lenka Prokšová Zuská, Ph.D.

Anotace: 

Hygienické předpisy ve výstavbě mají svou nezastupitelnou roli, a to zejména v tvorbě zdravého vnitřního prostředí v budovách pro lidi, kteří v nich žijí, pracují, studují či provozují volnočasové aktivity.

Vychází se nejen ze stavebního zákona a příslušných stavebních vyhlášek, ale podrobně jsou rozpracovány požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí staveb, prostorové požadavky, požadavky na větrání apod. v tzv. hygienických předpisech, tj. v nařízeních vlády a vyhláškách MZ ČR pro jednotlivé druhy staveb.

norem řady ČSN 73 08xx. Připravované změny a aktuálně řešené problematiky.

Program: 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších přepisů a jeho prováděcí předpisy, příp. normové požadavky:

  • Pobytové prostory
  • Pracovní prostředí
  • Školské stavby
  • Byty, bytové a rodinné domy
  • Stravovací zařízení
  • Bazény a sauny
  • Zdravotnická zařízení

Požadavky a základní poznatky o mikroklimatu, osvětlení, prašnosti a chemických látkách, prostorových požadavcích uvnitř budov atd.

Návaznost hygienických předpisů na stavební zákon a další legislativu.

Místo konání: přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 4.12.2023

Čas konání: 14.30 - 18.00 hod.

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 04122023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Termín
Celková kapacita
68
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1100094 Ing. Ivo Čech
2 0002752 Ing. Maria Raitová
3 0005446 Ladislav Novotný
4 0011674 Ing. Jan Klesa
5 0007455 Ing. Martin Vinš
6 0010118 Ing. Jaromír Bukovský
7 0008825 Ing. Adela Špryňarová
8 1002082 Vladimír Břoušek