Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Hygienické předpisy ve výstavbě - webinář

Hygienické předpisy ve výstavbě - webinář

Přednášející:  Ing. Lenka Prokšová Zuská, Ph.D.

Anotace: 

Hygienické předpisy ve výstavbě mají svou nezastupitelnou roli, a to zejména v tvorbě zdravého vnitřního prostředí v budovách pro lidi, kteří v nich žijí, pracují, studují či provozují volnočasové aktivity.

Vychází se nejen ze stavebního zákona a příslušných stavebních vyhlášek, ale podrobně jsou rozpracovány požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí staveb, prostorové požadavky, požadavky na větrání apod. v tzv. hygienických předpisech, tj. v nařízeních vlády a vyhláškách MZ ČR pro jednotlivé druhy staveb.

norem řady ČSN 73 08xx. Připravované změny a aktuálně řešené problematiky.

Program: 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších přepisů a jeho prováděcí předpisy, příp. normové požadavky:

 • Pobytové prostory
 • Pracovní prostředí
 • Školské stavby
 • Byty, bytové a rodinné domy
 • Stravovací zařízení
 • Bazény a sauny
 • Zdravotnická zařízení

Požadavky a základní poznatky o mikroklimatu, osvětlení, prašnosti a chemických látkách, prostorových požadavcích uvnitř budov atd.

Návaznost hygienických předpisů na stavební zákon a další legislativu.

Místo konání: online

Datum konání: 4.12. 2023

Čas konání: 14.30 - 18.00 hod.

Technická podpora: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 04122023 do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, email. Potvrzení o platbě, druh akce, email účastníka a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0002741 Ing. Jaromír Žilka
2 0014832 Jiří Nechuta
3 1103860 Ing. Jiří Šafránek
4 0014118 Ing. Václav Jezbera
5 1007482 Ing. Marián Kopeček
6 1300282 Ing. Monika Bambuchová
7 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
8 0401022 Jiří Buneš
9 0000538 Ing. Marcel Vojanec
10 0015058 Ing. Jan Šmolík
11 0005387 Ing. Rudolf Ptáček
12 0014976 Ing. Ondřej Pavelka
13 0009820 Ing. Petr Kuba
14 0014746 Ing. Josef Říha
15 0014681 Ing. arch. Tomáš Vokoun
16 0009002 Ing. Jan Kocourek
17 0014406 Ing. Jiří Matějíček
18 0013537 Ing. Josef Dvořák
19 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
20 0101974 Vlastimil Vondrys
21 0102427 Ing. Jaroslav Šídlo
22 0500632 Ing. Josef Ježek
23 0009562 Ing. František Bartoš
24 1103449 Ing. Robert Kotásek
25 1301401 Karel Beneš
26 0102179 Ing. Josef Jambura
27 0013370 Ing. Michal Vosáhlo
28 0301005 Ing. Jitka Briežniková
29 1201678 Ing. Bc. Josef Velešík
30 1104007 Lukáš Fabiánek
31 0012655 Ing. Petr Dvořák
32 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
33 0700157 Ing. Jan Fiala
34 1301277 Ing. Marek Novoměstský
35 0401726 Jiří Bauer
36 0401469 Ing. Zdislav Mazur
37 1102643 Vratislav Bajgar
38 1007426 Bc. Petr Přerovský
39 0501450 Ing. Jakub Plechatý
40 1301617 Ing. Vladimír Lochman
41 0014259 Ing. Aleš Mňuk
42 1007564 Ing. Lucie Lesáková
43 1100286 Dagmar Lančová
44 0006224 Jan Žižka
45 1001562 Ing. Luděk Pelikán
46 0600170 Ing. Michal Fenyk
47 1302505 Ing. Radim Jurča
48 0013557 Ing. František Havránek
49 0012006 Ing. Radomil Noll
50 0009088 Ing. Radek Růžička
51 0701386 Ing. Peter Turan
52 1005341 Ing. Tomáš Sobotka
53 0012760 Ing. Jitka Ondráčková
54 0010910 Ing. Dita Hejzlarová
55 3000376 Ing. Ľubomír Foriška
56 0701726 Ing. Jaroslav Štípek
57 0300772 Petr Pařízek
58 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
59 1301987 Ing. Josef Brand
60 1200190 Ing. Jiří Knop
61 1101535 Ing. René Zelinka
62 0300343 Vladimír Kouba
63 1004945 Ing. Vladan Henek MBA
64 0012613 Ing. Monika Svobodová
65 1400517 Ing. Petr Geist
66 0100050 Ing. Jiří Straka
67 0300824 Ing. Pavel Heinz
68 1004434 Ing. Josef Vlk
69 0202017 Alice Netrvalová Dipl. tech.
70 0102036 Ing. Milan Přibyl
71 1007317 Ing. Jana Macků
72 0601893 Ing. Jiří Kaplan
73 0601358 Ing. Irena Chmelařová
74 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
75 0102339 Ing. Aleš Schier
76 0004966 Ing. Radovan Barsa
77 0700952 Ing. Jiří Kučera
78 0602960 Ing. Andrea Podlužanská
79 1004424 Ing. Milan Pokorný
80 1100337 Ing. Radek Pavlík
81 0102589 Ing. Jaroslav Stanovič
82 0010699 Tomáš Pilík DiS.
83 0014917 Emil Skotnický
84 0015290 Ing. Jakub Maleček
85 0008609 Ing. Miroslav Böhm
86 1007101 Ing. Jaroslav Pospíšil
87 0007864 Ing. Karel Vácha
88 1006733 Ing. Radim Doležal
89 0602962 Ing. arch. Matěj Matyáš
90 0701208 Ing. Josef Dvořák
91 0013134 Ing. arch. Lenka David
92 0401680 Martin Kyselovič
93 0602763 Vít Hynek DiS.
94 0011337 Roman Pejskar
95 0300816 Ing. Ĺubica Melánia Schimmerová
96 0001103 Ing. Luboš Kotlář
97 1302282 Ing. Martin Šeďa
98 1007060 Ing. Pavel Knetl
99 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
100 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
101 0009541 Ing. Karel Kozel
102 1101837 Ing. Jaromíra Müllerová
103 0201785 Ing. Tomáš Křivanec
104 1100781 Ing. Jan Krömer
105 1006603 Ing. Petr Auf
106 0014839 Ing. Zdeněk Běhounek
107 0005586 Miloš Plaňanský
108 1102057 Ing. Roman Vitásek
109 1302066 František Hruboň
110 0200995 Ing. Milan Šitera
111 1201722 Ing. Marek Krejčí
112 0101057 Ing. Miloš Polanka
113 0013171 Ing. Martin Černý
114 0009294 Ing. Jiří Houda
115 0101168 Martin Kolouch
116 0701125 Ing. Jitka Kociánová
117 0012663 Ing. Martin Kozojed
118 0010598 Josef Vencl
119 1006925 Ing. Petr Čevela
120 1102774 Ing. Martin Lichvár
121 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
122 0008446 Ing. Martin Polák
123 0000836 Pavel Jenčík
124 0009836 Ing. Pavel Libora
125 0701404 Ing. Jakub Hurčík
126 1301157 Jan Čop
127 1007501 Ing. František Vlach Ph.D.
128 0009124 Martin Červený
129 1301844 Ing. Tomáš Macík
130 0600238 Pavel Nosek
131 0102449 Ing. Alena Štádlík Pinkerová
132 0015060 Ing. Martin Padevět
133 1000660 Alena Danielová
134 0600389 Petr Bártík
135 0012991 Ing. Michal Čížek
136 1300930 Ing. Petr Skřivánek
137 1400328 Ing. Jiří Veselý
138 1102842 Ing. Ivo Swaczyna
139 1301644 Ing. Luděk Onderka
140 0301608 Kristýna Knapová
141 0701575 Ing. Petr Pfeifer
142 0015314 Ing. Martina Bezecná
143 1400123 Ing.arch. Tomáš Neugebauer
144 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
145 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
146 0013474 Ing. Ladislav Hodek
147 1301361 Ing. Jaroslav Mikulík
148 0012429 Ing. Martin Lischka
149 1100519 Ing. Irena Kalinová
150 1007052 Ing. Martin Ambros
151 0012688 Ing. Tomáš Langer
152 0013794 Ing. Lenka Šupová
153 0100537 Ing. Vladimír Konrád
154 1103097 Ing. Petr Ščotka
155 1202319 Radek Hrbáček DiS.
156 0012024 Ing. Tomáš Faltus
157 0013390 Ing. Ondřej Machek
158 0101421 Ing. Jan Předota
159 1002303 Ing. Libor Sauer
160 0014543 Ing. Miroslav Matiaš
161 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
162 1103496 Ing. Renata Zdařilová Ph.D.
163 1103262 Ing. Tomáš Czapka
164 1102352 Barbora Kysučanová
165 0602973 Ing. Martin Pich
166 1005120 Ing. Marek Svoboda
167 0202153 Renata Plevačová
168 1006485 Ing. Aneta Kadlecová
169 1001908 Ing. Eva Janáčková
170 1006977 Ing. Tomáš Herman
171 1007479 Ing. Veronika Piškulová
172 1302396 Radek Zatloukal
173 1301031 Zdeněk Kaňa
174 0300801 Ing. Pavel Korima
175 0014289 Ing. Jan Hercík
176 0015014 Ing. arch. Jakub Sedláček
177 0602036 Ing. arch. Naďa Francová
178 0010806 Ing. Michal Dědourek
179 0013284 Ing. Jan Klečka
180 0012122 Ing. Michaela Pecinová
181 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
182 0011841 Ing. Eliška Mazancová
183 0011525 Ing. arch. Petr Gregor
184 0501147 Ing. Radim Špringl
185 0008678 Ing. Jiří Bardoděj
186 0007660 Ing. Vít Lerl
187 0009926 Ing. Václav Stříbrský
188 0012218 Ing. Roman Sochor
189 0009816 Ing. Zdeněk Žiško
190 0101097 Ing. Jana Kulková
191 0002846 doc. Ing. Jan Kaňka Ph.D.
192 0004919 Ing. Petr Unger
193 0010405 Ing. Luděk Kapoun
194 0300897 Ing. Michal Dufek
195 0011185 Jan Fried
196 0003224 Eva Jakubková
197 0003958 Ing. Jiří Kadleček
198 0012970 Ing. Jan Pokorný
199 0012741 Pavel Pohořalý
200 0009308 Ing. Sylva Chmelová
201 1104010 Ing. David Šotkovský
202 0102456 Ing. Petr Klobusovský
203 0012719 Ing. Roman Květoň
204 0012426 Ing. Radek Kejmar
205 0010612 Ing. arch. Kateřina Gregorová
206 1004280 Ing. Adam Kurdík
207 0012454 Ing. Tomáš Věchtík
208 0003064 Ing. Radko Neumann
209 0013825 Ing. Johana Hanulíková
210 0500491 Günter Hanisch
211 0008649 Mikuláš Cylek
212 0005197 Ing. Michal Říha
213 0201282 Ing. Bohumil Fröhlich
214 0009180 Ing. Radek Dědina
215 0007904 Ing. Marta Macáková
216 1006346 Ing. Jan Špatný
217 0501493 Ing. Michal Bartoš
218 0014534 Tomáš Kult
219 0013694 Ing. arch. David Bartoš
220 0013969 Ing. Petr Janeček