Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o 1. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 13. 1. 2020 - oprava ekonomiky

Informace o 1. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 13. 1. 2020 - oprava ekonomiky

Informace o 1. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 13. 1. 2020 - oprava ekonomiky

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 16.12. 2019
2a. Nové úkoly
2b. Příprava VH OK ČKAIT KV
3a. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2020

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2019
Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 01 – 12 / 2019
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 932 015 Kč = 102 %
- odborná činnost celkem 439 341 Kč = 89 %
celkem režie + odborná činnost 1 371 356 Kč = 97 %
celkem plán roku 2019 = 1 411 000 Kč
celkem plán roku 2020 = 1 431 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 16. prosince 2019
17. prosince, Praha, ABF
Zasedání přípravného výboru veletrhu „Památky, muzea, řemesla“.
Vánoční porada zaměstnanců IC ČKAIT s jednateli.
18. prosince, Praha Fakulta architektury
Výroční zasedání Národního komitétu ICOMOS..
Vánoční setkání v NTM Praha..
5. ledna – 7.ledna, Ostrava Stavební fakulta VŠB – TU Ostrava
Přísedící u státních závěrečných zkoušek oboru Městské inženýrství.
6.- 7. ledna, VŠB – TU Ostrava
Přísedící státních závěrečných zkoušek na FS, obor Městské inženýrství.
8. ledna, Magistrát města Karlovy Vary
Jednání na Lázeňské komisi – příspěvek města KV na konferenci MI KV 2020.
9.ledna, KÚ Karlovarského kraje
Seminář - dotace Krajského úřadu KV kraje – MI KV 2020.
13. ledna, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj se zaměřením na přípravu Valné hromady, která se uskuteční dne 28. ledna 2020.

2a. Nové úkoly
14. ledna, Karlovy Vary ARCH 93 Karlovy Vary
Přednáška pořádaná ve spolupráci s OP ČSSI – Toskánsko, přednáší Ing. Petr Kuneš, CSc.
15. ledna, ČSSI Praha
Řádná schůze „Industriální stopy“ příprava veletrhu, „Památky muzea řemesla 2020“.
16. ledna, ČKAIT Praha
Řádná schůze Dozorčí rady IC ČKAIT.
Redakční rada časopisu Stavebnictví.
20. ledna, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Z+i.
23.ledna – 24.ledna, Mnichov
Inženýrský den Bavorské inženýrské komory.
28. ledna, Karlovy Vary, Společenský sál Krajské knihovny
Valná hromada Oblasti ČKAIT Karlovarského kraje.
30. ledna, Krajská knihovna na Karlovarského kraje
Seminář CŽV - Nové systémy a materiály PCI pro stavební praxi,
přednášející: zástupci firmy BASF
4. února, Krajská knihovna na Karlovarského kraje
Seminář CŽV Vzduchotěsnost budov a Blower door test 2,
přednášející: Ing. Jiří Krejča, Blower Door test.
6. února, Cheb Informační centrum
Zasedání regionální sekce SHS ČMS.
12. února OK ČKAIT Karlovy Vary
Zasedání SIA – Rady výstavby Karlovarského kraje.
13. února, Praha ČKAIT
Zasedání představenstva ČKAIT.
13. – 16. února, Praha Výstaviště PVA, Praha Letňany
Veletrh „Památky - muzea – řemesla“.
14. února, Praha Výstaviště PVA, Praha Letňany
Den „Industriální stopy“ na veletrhu „Památky - muzea – řemesla.
17. února, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2b. Příprava VH OK ČKAIT KV
předsednictvo Valné hromady:
Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT
Ing. Radek Hnízdil Ph.D., ředitel kanceláře ČKAIT Praha
Ing. Svatopluk Zídek, předseda Oblasti ČKAIT Karlovarského kraje
Ing. Pavel Pospíšil, pověřený řízením Valné hromady
Výbor oblasti navrhuje:
Řízení Valné hromady - Ing. Pavel Pospíšil
Mandátová komise - Ing. Martin Hovorka
Volební komise - Ing. Jaroslav Korbelář
Návrhová komise - Ing. Stanislav Potůček
Obsluha počítače - Stanislav Sýkora.

3a. Program seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 1. pololetí 2020
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84
5. 3.2020 Vady stavebního díla a práva objednatele z nich vyplývající,
přednášející: Dr. Josef Černohlávek, Urge & Černohlávek.
2. 4.2020 Využití aplikace vysoce účinných multifunkčních nátěrů FN
s fotovoltaickým efektem pro ochranu povrchů staveb, lidského zdraví
a životního prostředí,
přednášející: Michal Krabec, Pavel Šefl, KESSL spol. s r.o.
19. 5.2020 Možnosti řešení prostupů požárně dělícími konstrukcemi,
přednášející: Vratislav Valenta, Hilti ČR spol. s r.o.
4. 6.2020 30 let české architektury zrcadlem Stavby roku,
přednášející: Ing. arch. Radomíra Sedláková, kurátorka sbírek architektury NG,
předsedkyně poroty Stavba roku.
19. 6.2020 25. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020,
téma “Město a světlo“

POZOR ! Koná se v Kulturním centru Svoboda v Chebu,

přednášející: referující z ČKAIT, ČSSI, Saské, Bavorské, Durynské, Slovenské,Polské, Bulharské inženýrské komory a VBI Německo.

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KV se bude konat dne 17. února 2020
v 15 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary

V Karlových Varech 14.1.2020
Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

05. 02. 2020