Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o 2. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 17. 2. 2020

Informace o 2. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 17. 2. 2020

Informace o 2. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary
dne 17. 2. 2020

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 13.1.2020
2a. Nové úkoly
2b. Příprava VH OK ČKAIT KV
3a. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2020

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2019
Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 01 / 2019 – výsledky budou zaslány dodatečně, nejsou dosud k dispozici
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem Kč = %
- odborná činnost celkem Kč = %
celkem režie + odborná činnost Kč = % (plán 8,33%)
celkem plán roku 2020 = 1 431 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 13. ledna 2020.
14. ledna, Karlovy Vary ARCH 93 Karlovy Vary
Přednáška pořádaná ve spolupráci s OP ČSSI – Toskánsko, přednášející Ing. Petr Kuneš, CSc.
15. ledna, ČSSI Praha
Řádná schůze „Industriální stopy“ příprava veletrhu, „Památky muzea řemesla 2020“.
16. ledna, ČKAIT Praha
Příprava na schůzi Dozorčí rady IC ČKAIT.
Redakční rada časopisu Stavebnictví.
23. – 24. ledna, Mnichov
Inženýrský den Bavorské inženýrské komory.
28. ledna, Karlovy Vary, Společenský sál Krajské knihovny
Valná hromada Oblasti ČKAIT Karlovarského kraje.
30. ledna, Společenský sál Krajské knihovny, Karlovy Vary
Seminář CŽV - Nové systémy a materiály PCI pro stavební praxi,
přednášející: zástupci firmy BASF, účast celkem 40 účastníků z řad členů ČKAIT.
4. února, Společenský sál Krajské knihovny, Karlovy Vary
Seminář CŽV - Vzduchotěsnost budov a Blower door test 2. Účast 20 členů ČKAIT
přednášející: Ing. Jiří Krejča, Blower Door test.
6. února, Cheb Informační centrum, Kynšperský pivovar
Zasedání regionální sekce SHS ČMS.- památky roku KV kraje
Příprava varhanního koncertu prof. Tůmy.
12. února OK ČKAIT Karlovy Vary
Zasedání SIA – Krajské rady výstavby Karlovarského kraje.
13. února, Praha ČKAIT
Zasedání představenstva ČKAIT.
13. – 16. února, Praha Výstaviště PVA, Praha Letňany
Veletrh „Památky - muzea – řemesla“.
14. února, Praha Výstaviště PVA, Praha Letňany
Den „Industriální stopy“ na veletrhu „Památky - muzea – řemesla“.
17. února, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2a. Nové úkoly
18. února, Praha NTM
Vernisáž výstavy NTM - ROTT.
19. února, Praha ČKA
Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví
20. února – 22. února, Erfurt (D)
Zasedání Vědecké rady Mezinárodní konference „Městské inženýrství Karlovarsko 2020“.
24. února, Praha ČKAIT.
Řádné zasedání redakční rady časopisu Z+i.
24. února, zasedací místnosti budovy ARCH 93, Majakovského 29, Karlovy Vary
Přednáška Ing. Michaela Balíka, CSc. „Dobrodružství egyptské architektury
- lze uplatňovat principy památkové péče v Egyptě?“.
25. února, VUT Brno
OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno.
26. – 29. února Veletrhy Brno
Stavební veletrhy Brno.
27. února, Praha ČSSI
Zasedání prezidia ČSSI.
4. - 5. března, Jihlava
Konference SHS ČMS.
5. března, Krajská knihovna Karlova Vary
Seminář CŽV - Vady stavebního díla a práva objednatele z nich vyplývající,
přednášející: Dr. Josef Černohlávek, Urge & Černohlávek.
11. – 14. března, Piešťany
Mezinárodní konference STATIKA 2020, pořádá SSS + SKSI.
16. března, Karlovy Vary OK ČKAIT
Kontrola deníků AO – pozváno 20 členů ČKAIT.
16. března, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2b. Rozhodnutí výboru
Předpokládá se účast všech zvolených delegátů na SD 28. března v Praze.
- Ing. Martin Flek
- Ing. Martin Hovorka
- Ing. Pavel Pospíšil
- Ing. Stanislav Potůček
- Ing. Martin Šafařík
- Ing. Svatopluk Zídek
Ing. Pospíšil byl nominován za člena mandátové komise ČKAIT na SD.
Ing. Potůček byl nominován za člena volební komise ČKAIT na SD

3a. Program seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 1. pololetí 2020
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84

2. 4.2020 Využití aplikace vysoce účinných multifunkčních nátěrů FN
s fotokatalytickým efektem pro ochranu povrchů staveb, lidského zdraví
a životního prostředí, přednášející: Mgr. Pavel Šefl, FN-NANO s.r.o.
19. 5.2020 Možnosti řešení prostupů požárně dělícími konstrukcemi,
přednášející: Vratislav Valenta, Hilti ČR spol. s r.o.
22. 5. 2020 Letní setkání členů ČKAIT českého severozápadu v Kynšperku nad Ohří
Hlavní program Varhanní koncert prof. Jaroslava Tůmy
+ exkurze a návštěva Kynšperského pivovaru
POZOR – koná se v Kynšperku nad Ohří

4. 6.2020 30 let české architektury zrcadlem Stavby roku,
přednášející: Ing. arch. Radomíra Sedláková, kurátorka sbírek architektury NG,
předsedkyně poroty Stavba roku.
19. 6.2020 25. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020
téma “Město a světlo“
POZOR! Koná se v Kulturním centru Svoboda v Chebu.
přednášející: referující z ČKAIT, ČSSI, Saské, Bavorské, Durynské, Slovenské,
Polské, Bulharské inženýrské komory a VBI Německo.

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KV se bude konat
dne 16. března 2020
v 15 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary

V Karlových Varech 17. 2. 2020
Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek