Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o 2. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 18. 2. 2019

Informace o 2. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 18. 2. 2019

Informace o 2. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 18. 2. 2019

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 14. 1. 2019
2a. Nové úkoly
2b. Rozhodnutí výboru
3b. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2019

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2019

Výsledky hospodaření budou zveřejněny až za období 01 – 02 2019
Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 01 - 2019
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem ,- Kč = %
- odborná činnost celkem ,- Kč = %
celkem režie + odborná činnost ,- Kč = %
celkem plán roku 2018 = 1 591 629,- Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 14. ledna
17. ledna – 18.ledna Mnichov,
Inženýrský den Bavorské inženýrské komory, účastnili se. Ing. Vokurka, Ph.D.-prezident ČSSI, Ing Zídek – člen představenstva ČKAIT.
21. ledna, Karlovy Vary
Kontrola činnosti OK ČKAIT Karlovy Vary dozorčí komisí ČKAIT za rok 2018.
22. ledna, Karlovy Vary, Krajská knihovna
Seminář CŽV členů ČKAIT PEIKKO – rychlý, bezpečný a efektivní způsob návrhu budov, přednášející: Ing. Pavel Nádaský, Ing. Milan Sedláček, Ing. Matěj Hrubý, Jaroslav Opavský, PEIKKO CR s.r.o. zúčastnilo se celkem 30 členů ČKAIT.
22. ledna, Praha Ministerstvo kultury
Vyhodnocení projektu „České a slovenské stavby století“ pořádaného v rámci Evropského roku kultury.Zúčastnili se Ing. Janoušková, ředitelka IC ČKAIT a Ing. Zídek, člen představenstva ČKAIT
30. ledna, Karlovy Vary, Krajská knihovna
Valná hromada Oblasti ČKAIT Karlovy Vary. Zúčastnilo se celkem 64 členů ČKAIT a 17 hostů.
5. února, Karlovy Vary, kancelář OK ČKAIT
Řádné zasedání SIA – Krajské rady výstavby Karlovarského kraje, účastnili se Ing. Korbelář, Ing. Borýsek, Ing. Kádě, Ing, Vlášková, Ing. arch. Bokota a Ing. Zídek.
13. února, Karlovy Vary, Krajská knihovna
Seminář CŽV členů ČKAIT Bezpečná a funkční řešení pro dlouhou životnost staveb. Zúčastnilo se 37 členů ČKAIT.
14. února, Praha ČKAIT
Řádné zasedání představenstva ČKAIT
15. února, Praha ČKAIT
Jednání redakční rady časopisu Stavebnictví.
18. února, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2a. Nové úkoly
21. února – 23. února Drážďany, Saská inženýrská komora
Zasedání Vědecké rady konference MI KV 2019.
26. února, Brno
Ouvertura Stavebních veletrhů Brno.
27. února – 2. Března, Brno, BVV
Stavební veletrh Brno
5. března, Karlovy Vary zasedačka ARCH
Výroční schůze ČSSI – Ing. Zídek hostem jednání
6. března, Praha ČKAIT
Jednání redakční rady časopisu Z+i ČKAIT.
11. března, Karlovy Vary, OK ČKAIT
Kontrola deníků autorizovaných osob, pozváno 20 členů ČKAIT
12. března, Karlovy Vary - Krajská knihovna
Seminář CŽV „Integrace a bezpečnost komínových systémů v dřevostavbách a
energeticky úsporných stavbách“
přednášející: Ing. Valtr Sodomka, Veronika Buková, MESSY s.r.o. a Ing. Walter Sodomka APOKS, Komínová asociace
12. března, OK ČKAIT Karlovy Vary
Zasedání SIA - Krajské rady výstavby Karlovarského kraje
14. – 16. března, Piešťany
Konference SSS a SKSI – „Statika 2019“
18. března, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.
2b. Rozhodnutí výboru
- Byl projednán návrh na udělení ocenění osobnost stavebnictví KV kraje 2019 a projektant a stavbyvedoucí roku 2019, výsledek bude sdělen pořadateli slavnostního večera.
- Bylo projednáno stanovisko výboru OK ČKAIT v Karlových Varech k Věcnému záměru stavebního zákona str. 156. (verze č. 2). Výbor je názoru, že obsah a rozsah dokumentace pro povolení stavby (nový termín zavedený věcným záměrem), by měl odpovídat současnému rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání společného povolení (viz § 1d vyhlášky č. 499/2006 Sb.), v souladu s § 6a odst. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

3.b Program dalších seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 1. pololetí 2019 Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84
11.4.2019 PREFA Aluminiumprodukte – střešní a fasádní systémy
přednášející: Ing. Michaela Fulíková, Ing. Jiří Fiala,
Ing. Jiří Slapnička, Ing. Michal Trefil, PREFA
15. 5.2019 BIM a procesy ve výstavbě
přednášející: Petr Matyáš, Odborná rada pro BIM
7. 6. 2019 Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019, téma “Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu“
přednášející: zástupci ČKAIT a ČSSI, VBI,Saské, Bavorské a Slovenské inženýrské komory
21. – 22. 6. Mezinárodní konference „Inženýrské problémy obnovy památek“
přednášející: zástupci ČKAIT, Slovenské inženýrské komory, Polské inženýrské komory, Inženýrské komory Durynsko,
Bavorské inženýrské komory a Národního památkového ústavu

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KK se bude konat dne 18. března 2019 v 15 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary

V Karlových Varech 17. 1. 2019
Zapsala: Jana Jágrová Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

05. 03. 2019