Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o 3. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 18. 3. 2019

Informace o 3. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 18. 3. 2019

Informace o 3. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 18. 3. 2019

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 18. 2. 2019
2a. Nové úkoly
2b. Rozhodnutí výboru
3b. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2019

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2019

Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 01 – 02/ 2019
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 145 810,- Kč = 16 %
- odborná činnost celkem 6 426,- Kč = 1 %
celkem režie + odborná činnost 152 236,- Kč = 11 % (plán 16,67%)
celkem plán roku 2018 = 1 591 629,- Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 18. února
21. února – 23. února Drážďany, Saská inženýrská komora
Zasedání Vědecké rady konference MI KV 2019.
26. února, Brno
Ouvertura Stavebních veletrhů Brno.
27. února – 2. Března, Brno, BVV
Stavební veletrh Brno.
5. března, Karlovy Vary, zasedací místnost ARCH
Výroční schůze ČSSI – Ing. Zídek hostem jednání.
6. března, Praha ČKAIT
Jednání redakční rady časopisu Z+i ČKAIT.
11. března, Karlovy Vary, OK ČKAIT
Kontrola deníků autorizovaných osob, pozváno 21 členů ČKAIT. Kontroly se zúčastnilo celkem 18 členů ČKAIT, 3 byli řádně omluveni a budou pozváni na příští termín.
12. března, Karlovy Vary - Krajská knihovna
Seminář CŽV „Integrace a bezpečnost komínových systémů v dřevostavbách a
energeticky úsporných stavbách“, přednášející: Ing. Valtr Sodomka, Veronika Buková, MESSY s.r.o. a Ing. Walter Sodomka APOKS, Komínová asociace.
Přítomno celkem 22 členů ČKAIT
12. března, OK ČKAIT Karlovy Vary
Zasedání SIA - Krajské rady výstavby Karlovarského kraje.
14. – 16. března, Piešťany
Konference SSS a SKSI – „Statika 2019“.
18. března, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2a. Nové úkoly
20. března, Vykmanov
Zasedání Poradního sboru ředitelky Úřadu práce.
21. března, Praha ČSSI
Exekutiva ČSSI + Aktiv Městského inženýrství.
27. března – 29. března, Třeboň
Sněm Historických sídel Čech Moravy a Slezska. ČKAIT je přidruženým členem.
29. března, Praha
Slavnostní setkání čestných hostů Shromáždění delegátů.
30.března, Praha hotel Pyramida
Zasedání Shromáždění delegátů ČKAIT.
31. března – 3. dubna, Krakov – Polsko
Mezinárodní konference EKIR 2019 – Ing. Zídek přednáší informaci o Českých a slovenských stavbách století.
4. dubna, Karlovy Vary, Císařské lázně
Vernisáž výstavy České a slovenské stavby století.
11. dubna, Karlovy Vary, Krajská knihovna
Seminář CŽV - PREFA Aluminiumprodukte – střešní a fasádní systémy,
přednášející: Ing. Jiří Fiala, Ing. Jiří Slapnička, Ing. Michal Trefil, PREFA.
15. dubna, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2b. Rozhodnutí výboru
Výbor OK ČKAIT se shodl na návrhu udělit titul Projektant roku konkrétnímu projektantovi. Jméno bude sděleno Ing. Vláškové organizátorce Slavnostního večera u příležitosti DSA Karlovarského kraje.

3.b Program dalších seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 1. pololetí 2019
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84
15. 5.2019 BIM a procesy ve výstavbě
přednášející: Petr Matyáš, Odborná rada pro BIM
7. 6. 2019 Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019, téma “Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu“
přednášející: zástupci ČKAIT a ČSSI, VBI, Saské, Bavorské a Slovenské inženýrské komory
21. – 22. 6. Mezinárodní konference „Inženýrské problémy obnovy památek“
přednášející: zástupci ČKAIT, Slovenské inženýrské komory, Polské inženýrské komory, Inženýrské komory Durynsko,
Bavorské inženýrské komory a Národního památkového ústavu

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KK se bude konat dne 15. dubna 2019 v 15 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary

25. 03. 2019