Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o 4. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 15. 4. 2019

Informace o 4. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 15. 4. 2019

Informace o 4. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 15. 4. 2019

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2019

Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 01 - 03 – 2019:
za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 221 101 Kč = 24 %
- odborná činnost celkem 58 727 Kč = 12 %
celkem režie + odborná činnost 279 929 Kč = 20%
celkem plán roku 2019 = 1 411 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 18. března
18. března, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.
20. března, Vykmanov
Zasedání Poradního sboru ředitelky Úřadu práce.
21. března, Praha ČSSI
Exekutiva ČSSI + Aktiv Městského inženýrství.
27. března – 29. března, Třeboň
Sněm Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. ČKAIT je přidruženým členem Sdružení. Účast Ing. Zídek, Ing. Chromý.
29. března, Praha
Slavnostní setkání čestných hostů Shromáždění delegátů.
30. března, Praha hotel Pyramida
Zasedání Shromáždění delegátů ČKAIT. Všichni delegáti za OK ČKAIT KV zvolení na Valné hromadě se jednání zúčastnili.
31. března – 3. dubna, Krakov – Polsko
Mezinárodní konference EKIR 2019 – Ing. Zídek přednesl informaci o Českých a slovenských stavbách století + o rekonstrukci Kláštera v Teplé.
4. dubna, Karlovy Vary, Císařské lázně
Vernisáž výstavy České a slovenské stavby století, účast celkem 92 účastníků.
11. dubna, Karlovy Vary, Krajská knihovna
Seminář CŽV - PREFA Aluminiumprodukte – střešní a fasádní systémy, přednášející:
Ing. Michaela Fulíková, Ing. Jiří Fiala, Ing. Jiří Slapnička, Ing. Michal Trefil, PREFA.
Účast 22 členů ČKAIT.
15. dubna, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2a. Nové úkoly
16. dubna, Praha
Jednání redakční rady časopisu Stavebnictví.
18. dubna, Praha ČKAIT
Řádné zasedání Představenstva ČKAIT
18. dubna, Praha NTM
Vernisáž výstavy Kamil Hilbert.
23. dubna, Brno ČKAIT
Jednání dozorčí rady Informačního centra ČKAIT.
24. dubna, Brno, Stavební fakulta VUT
Inženýrský den – Hospodaření vodou.
25. dubna, Praha ČKAIT
Zasedání Prezidia ČSSI.
5. května – 9. května Košice
Oslavy 160. Narozenin Aurela Stodoly spojené s vernisáží výstavy „České a slovenské stavby století“, kterou pořádá Technická univerzita Košice spolu s SKSI.
13. května, Praha ČKAIT
Řádné jednání redakční rady časopisu Z+i.
13. května, OK ČKAIT Karlovy Vary
Kontrola Deníku autorizovaných osob. Na kontrolu pozváno 20 AO.
14. května, Karlovy Vary OK ČKAIT
Jednání SIA – Krajské rady výstavby Karlovarského kraje.
14. května, Kadaň
Vernisáž výstavy „Stavebka za školou“, kterou organizuje SPŠS a OA Kadaň.
15. května, Krajská knihovna Karlovy Vary
Seminář CŽV - BIM a procesy ve výstavbě
přednášející: Petr Matyáš, Odborná rada pro BIM.
15. května, Magistrát města Karlovy Vary – tisková konference k DSA KK.
17. května, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví.
21.- 22. května Havlíčkův Brod
Konference ČKAIT “Památkář projektant a investor v procesu výstavby“.
27. května, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2b. Rozhodnutí výboru
Výbor projednal nominaci na titul „Projektant roku 2019“ a výsledek sdělil pořadatelům DSA Karlovy Vary.

3.b Program dalších seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 1. pololetí 2019
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84
7. 6. 2019 Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019, téma “Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu“
přednášející: zástupci ČKAIT a ČSSI, VBI,
Saské, Bavorské a Slovenské inženýrské komory
21. – 22. 6. Mezinárodní konference „Inženýrské problémy obnovy památek“
přednášející: zástupci ČKAIT, Slovenské inženýrské komory,
Polské inženýrské komory, Inženýrské komory Durynsko,
Bavorské inženýrské komory a Národního památkového ústavu

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KK se bude konat dne 27. května 2019 v 15 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary

23. 04. 2019