Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o 5. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 27. 5. 2019

Informace o 5. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 27. 5. 2019

Informace o 5. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 27. 5. 2019

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 15. 4. 2019
2a. Nové úkoly
2b. Rozhodnutí výboru
3b. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2019

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2019

Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 01 – 04 2019
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 288 965,- Kč = 32 %
- odborná činnost celkem 147 871,- Kč = 30 %
celkem režie + odborná činnost 436 836,- Kč = 31 % plán 33,33 %

celkem plán roku 2019 = 1 411 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 15. dubna
16. dubna, Praha
Jednání redakční rady časopisu Stavebnictví.
18. dubna, Praha ČKAIT
Řádné zasedání Představenstva ČKAIT
18. dubna, Praha NTM
Vernisáž výstavy Kamil Hilbert
23. dubna, Brno ČKAIT
Jednání dozorčí rady Informačního centra ČKAIT.
24. dubna, Brno, Stavební fakulta VUT
Inženýrský den – Hospodaření vodou.
25. dubna, Praha ČKAIT
Zasedání Prezidia ČSSI.
5. května – 9. května Košice
Oslavy 160. Narozenin Aurela Stodoly s pojené s vernisáží výstavy „České a slovenské stavby století“, kterou pořádá Technická univerzita Košice spolu s SKSI.
13. května, Praha ČKAIT
Řádné jednání redakční rady časopisu Z+i.
13. května, OK ČKAIT Karlovy Vary
Kontrola Deníku autorizovaných osob. Na kontrolu pozváno 20 AO, 9 osob se omluvilo, budou pozváni na další termín kontroly.
14. května, Karlovy Vary OK ČKAIT
Jednání SIA – Rady výstavby Karlovarského kraje.
14. května, Kadaň
Vernisáž výstavy „Stavebka za školou“, kterou organizuje SPŠS a OA Kadaň.

15. května, Krajská knihovna Karlovy Vary
Seminář CŽV - BIM a procesy ve výstavbě
přednášející: Ing. Jaroslav Synek a Ing. Roman Voráč, Odborná rada pro BIM, účast celkem 28 členů ČKAIT
15. května Magistrát města Karlovy Vary
Tisková konference k DSA KK.
17. května, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví
21.- 22. května Havlíčkův Brod
Konference ČKAIT, „Památkář projektant a investor v procesu výstavby“.
27. května, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2a. Nové úkoly
28. května Dominikánský klášter Praha
Slavnostní vyhlášení soutěže „Máme vybráno“ – Společnost ProPamátky
29. května, Praha ČKAIT
Porada předsedů výboru Oblastí ČKAIT
30. května, Praha ČKAIT
Jednání Rady pro rozvoj profese a Ediční rady ČKAIT
6. – 9. června, Cheb + Františkovy Lázně
24. ročník mezinárodní konference „Městské inženýrství Karlovarsko 2019“
14. – 15. června, Ústí nad Labem
Výjezdní zasedání představenstva ČKAIT
20. – 23. června, Klášter Teplá
Mezinárodní konference „Inženýrské problémy obnovy památek“
24. června, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2b. Rozhodnutí výboru
K účasti na setkání představitelů „Malé V4“ v Prešově ve dnech 22. srpna -25. srpna 2019 byli nominováni za OK ČKAIT Karlovy Vary:
- Ing. Svatopluk Zídek
- Ing. Pavel Pospíšil
- Ing. Martin Flek
Pro informaci uvádím i účastníky za OP ČSSI Karlovy Vary:
- Ing. Jaroslav Korbelář
- Ing. Jarmila Korbelářová

3.b Program dalších seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT ve 2. pololetí 2019
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84

3. 9.2019 Normy a legislativa v elektrotechnice
přednášející“ Ing. Jiří Horák, LPE s.r.o., Brno
10.10.2019 Konstrukční řešení pro navrhování bazénů a wellness
přednášející: Petr Obraz, BASF – PCI ČR
6.11.2019 Práce s fasádami historických budov
přednášející: Ing. Pavel Šťastný, Remmers s.r.o.
28.11.2019 Nové mapové a geografické podklady pro projektování
přednášející: Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřičský úřad Praha
6.12.2019 26. Adventní setkání v pivovaru Zajíc v Kynšperku nad Ohří
Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KV se bude konat dne 24. června 2019 v 15 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary

V Karlových Varech 28. 5. 2019

Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

28. 05. 2019