Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 22. listopadu 2004 Uložené úkoly: Všechny úkoly, vyplývající ze zápisu z minulé schůze výboru byly splněny. Nové úkoly: 1. Byla jmenována přípravná skupina ve složení Ing. Zídek, Ing. Pospíšil a Ing. Baxa , která zabezpečuje průběžně přípravu setkání „Malé V 4“, plánované na červen 2005 v Karlových Varech a na Mariánské. 2. Dne 7. prosince 2004 se uskuteční seminář z cyklu CŽV „SROP – zkušenosti z 1. výzvy předkládaných projektů“, přednáší Ing. Kynčilová. - MMR 3. 10.12.2004 se uskuteční Adventní setkání na zámku Lažanských v Chyši. V současné době na tuto akce se již přihlašují náhradníci, kapacita 180 míst je již vyčerpána. Informace z jednání představenstva ČKAIT 18.11.2004: 1. Technické specifikace – pořád není zajištěn způsob financování. Posuzuje se návrh úkol ukončit. 2. Bylo vypsáno výběrové řízení na nového vydavatele časopisu na místo Stavebních listů. Přihlásilo se celkem 10 zájemců, do 2. soutěžního kola byli vybráni 4. Problematika bude uzavřena do konce roku. 3. Hospodaření ČKAIT probíhá dle plánu – bylo vysloveno poděkování centru a oblastním kancelářím za odpovědný přístup k dodržování rozpočtu. 4. Rada pro rozvoj profese připravila dokumentaci „Doporučené postupy autorizovaných osob“ v kategoriích projektování a provádění staveb a plán vydávání dalších informací na CD – PROFESIS v roce 2005. 5. Byly stanoveny termíny Valných hromad jednotlivých oblastních kanceláří ČKAIT. OK ČKAIT Karlovy Vary uskuteční Valnou hromadu 1.2.2005 v hotelu THERMAL-F a.s. Patronem Valné hromady ČKAIT KV bude firma VHS a.s., Karlovy Vary. 6. Shromáždění delegátů ČKAIT se uskuteční v Praze dne 19.3.2005. 7. Ing. Zídek Informoval přítomné členy výboru o činnosti své zejména v oblasti technických památek a přípravy 3.Bienále technických památek a své a Ing. Plíčky v zahraniční oblasti (evropské instituce ECEC a ECCE) 8. Činnost ČSSI - předpoklad uskutečnění Valné hromady v dubnu 2005.Změna bude nejen ve funkci prezidenta – kandidáti prof. Křístek, prof. Vítek a prof. Vaníček, ale i v obsazení a činnosti sekretariátu. Důraz bude kladen zejména na činnost OP a odborných společností. 9. 5.11 a 19.11. zasedala Komise pro vyhodnocení soutěže „INOVACE ROKU 2004“. Na velice dobrém místě se umístila přihláška inovovaného výrobku nazvaná „Stabilizát“ jejíž autorem je Ing.Pavel Pospíšil (SSŽ Karlovy Vary) 10. Národní technické muzeum v Praze pořádalo 17.11. seminář odborných skupin muzea na téma technických památek, Ing. Zídek na této akci přednesl referát o dosavadní činnosti a plánech Kolegia pro TP. Dne 18.11 proběhla tamtéž vernisáž výstavy „Vila TUGENDHAT“ Informace + různé: 1. 14.12.2004 se uskuteční v sídle ČKAIT jednání o připravovaném manuálu věnovanému užívání „Zákona o veřejné zakázce“ – Ing.Havlan (autor předlohy), Ing. Veselý (prezident CACE), Ing. Serafín (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a Ing. Zídek (garant vydání) 2. Dne15.12.2004 bude uspořádáno 2. Adventní setkání členů Kolegia pro technické památky v Café Ledebour, Valdštejnské nám. 3, Praha 1 od 18.00 hodin. 3. Bylo předběžně domluveno, jak bude organizačně zajištěna Valná hromada OK ČKAIT Karlovy Vary – řízení VH a kandidáti do jednotlivých komisí. 4. Zlatá pečeť – informace Ing. Zídka o udělení hlavní ceny v soutěži publikaci „Technické památky zemí Visegradské čtyřky“ Zapsala: Jana Jágrová Karlovy Vary 23.11.2004
10. 01. 2005