Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 4. září 2006 Kontrola zápisu z 10. července 2006 Všechny termínované uložené úkoly s termínem do 4.9.06 byly splněny. Opakované + nové úkoly 1. Ing. Radek Hnízdil informoval zájemce o zkušební program pro zpřístupnění norem ČSN o tom, že dne 13. září v 15.00 hodin by se měla uskutečnit akce testování dostupnosti norem přes internet a test stability připojení a funkčnosti aplikace pro větší počet přihlášených osob. Všichni, kteří se přihlásili do testovacího provozu by si v daný den a hodinu měli stáhnout normu ČSN 730035. 2. Ing. Šikolová (KÚ KV kraje) zatím nestanovila přesný termín školení pracovníků stavebních úřadů na Krajském úřadu na přelomu měsíců 9. – 10/2006. Úkol i nadále trvá. 3. Setkání regionální V 4 v Opátce u Košic se uskutečnilo v plánovaném termínu. Zúčastnili se všichni nominovaní s výjimkou Ing. Pospíšila, který byl pracovně zaneprázdněn, Ing. Havlan (dovolená) – byl zastoupen Ing. Baumem. Byl podepsán závěrečný protokol, se kterým Ing. Zídek seznámil přítomné na dnešní schůzi výboru. 4. Přípravy na účast na Inženýrském dni 23.6.2006 probíhají dle plánu. K dnešnímu dni byli nominování k účasti Ing. Zídek Ing. Baxa, Ing. Potůček, Ing. Vlášková + 1 nový zástupce ČSSI, který bude nominován na schůzi pobočky OP ČSSI dne 6.9.2006 (nahradí Ing. Kuneše, který je pracovně v uvedený den v zahraničí – zřejmě Ing.Švácha). 5. Ing. Svatopluk Zídek a Ing. Radek Havlan předali informační materiály, zpracované autorským kolektivem spolu s Ing.Serafínem (MMR) a Ing.Veselým (Pragoprojekt Praha) k novému „Zákonu o veřejné zakázce“ (platný od 1.7.2006) Radě pro rozvoj profese k zařazení do programu PROFESIS a k tištěnému vydání jako příloha Z+i.. 6. Regionální stavební sdružení ve spolupráci s OK ČKAIT Karlovy Vary a OP ČSSI pořádá dne 21. září 2006 zájezd na 17. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH Praha 2006 – doprava + vstup na veletrh zdarma. Nabídka byla rozeslána všem členům OK ČKAIT Karlovy Vary. 7. Další akce nabízené členům OK ČKAIT Karlovy Vary v září – listopadu 2006: - zájezd do Zürichu ve dnech 13. – 15.10.2006 (příspěvek 1 500,- Kč) - pozvánka na seminář CŽV členů ČKAIT dne 2.10.2006 v hotelu THERMAL-F a.s., Karlovy Vary „Institut autorizovaného inspektora dle nového Stavebního zákona“ – přednáší JUDr. Miroslav Hegenbart a Ing. arch. Petr Mráz - pozvánka na seminář CŽV členů ČKAIT dne 10.10.2006 v hotelu MARTTEL s.r.o., Karlovy Vary „Autorizované osoby a nový stavební zákon“ – přednáší Ing. Vladimír Blažek, CSc. - pozvánka na seminář CŽV členů ČKAIT dne 7.11.2006 v hotelu MARTTEL s.r.o., Karlovy Vary „Požární bezpečnost staveb, ČSN 73810 v praxi“ – přednáší Ing. Petr Boháč. 8. Dne 9. října 2006 v kanceláři OK ČKAIT Karlovy Vary proběhne od 8.00 hodin kontrola deníků autorizovaných osob. Bude pozváno celkem 15 osob. Klíčem pro výběr osob ke kontrole bylo určeno číslo 23, které bude připočteno k autorizačnímu číslu posledně zvaných AO. 9. Informace o některých bodech z plánu programu jednání představenstva ČKAIT dne 14.9.2006 : - Přehled o čerpání nákladů jednotlivých oblastních kanceláří v roce 2005. - Byl vydán nový pokyn pro činnosti poradenských informačních středisek ČKAIT Programu podpory oprav panelových domů v roce 2006 – platné od 1.7.2006. - Bude předložen návrh na vydání průkazu členů ČKAIT k zaznamenávání účasti na jednotlivých akcích III. běhu CŽV. Různé 1. Byla podána informace o prodeji publikací Informačního centra ČKAIT prostřednictvím oblastních kanceláří ČKAIT. OK ČKAIT Karlovy Vary se za období 1. čtvrtletí 2006 umístila na 5. místě. 2. V kanceláři OK ČKAIT Karlovy Vary je k dispozici nabídka semináře „Tvorové výplně stavebních konstrukcí“, který se uskuteční 10. října 2006 v Hradci Králové. Bližší informace o této akci jsou k dispozici na www.stavokonzult.cz. Zapsala: Jana Jágrová Karlovy Vary 6.9.2006
17. 09. 2006