Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 10.4.2017

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 10.4.2017

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 10. 4. 2017

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 13. 3. 2017
2a. Nové úkoly
2b. Schválení příspěvku na zájezd
2c. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2017

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2017 + informace výboru OK
Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary – bude doplněno po dodání výsledků
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 1-3/ 2017.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 236 463 Kč = 26 %
- odborná činnost celkem 87 476 Kč = 18 %
celkem režie + odborná činnost 323 939 Kč = 23% (plán 25 %)

celkem plán roku 2017 = 1 381 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 13. března 2017

15. března – 18. března, Piešťany
Účast na konferenci „STATIKA 2017“ spolu S ing. Machem a Ing. Chromým. Představení publikací IC ČKAIT vydaných pro obor statika.
20. března, Praha
Jednání výboru Industriální stopy, příprava konference „Drobné opomíjení industriální památky“.
21. března, Praha NTM
Vernisáž výstavy Kaligrafie.
22. března, Praha IC ČKAIT
Jednání o anketě Stavba 100 let České republiky.
23. března – 24. března, Luhačovice
Konference SHS ČMS, téma: Vizuální smog (reklama, mobiliář).
24. března, Praha
Setkání představitelů ČKAIT s představiteli veřejného života v předvečer Shromáždění delegátů ČKAIT.
25. března Praha hotel Pyramida
Volební shromáždění delegátů ČKAIT,
delegace OK ČKAIT KV:
- Ing. Martin Hovorka
- Ing. Pavel Pospíšil
- Ing. Stanislav Potůček
- Ing. Michal Odvody
- Ing. Martin Šafařík
- Ing. Svatopluk Zídek

Zvoleni byli všichni kandidáti z OK ČKAIT KV
- představenstvo Ing. Zídek
- dozorčí rada Ing. Šafařík
- stavovský soud Ing. Odvody
28. dubna, Plzeň – Fakulta elektro ZUČ
Účast na konferenci SMART CITY.
30. března, Praha ČKAIT
Řádné zasedání sekce Městské inženýrství ČKAIT.
30. března, Praha Národní technické muzeum – dopravní hala
Slavnostní představení publikace vydané IC ČKAIT pod názvem „Předpjatý beton“.
3. dubna - 5.dubna, Krakov slavnostní sál města
Aktivní účast na konferenci EKIR 2017 (Evropský kongres informací o renovacích).
10. dubna
Byla provedena další kontrola deníků AO. Bylo pozváno celkem 20 členů, kontroly se zúčastnilo 16 AO Oblasti Karlovarského kraje, z toho se 2 členové omluvili a 2 se neomluvili, budou pozváni příště na další termín.
10. dubna, Karlovy Vary OK ČKAIT
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2.a Nové úkoly (úkoly Ing. Zídek)
Příprava medailonů k jubileu členů OK ČKAIT KV pro Z+i

Číslo 3/2017 - Ing. Miroslav Krössl 75 – garant Ing. Pospíšil
Číslo 4/2017 - nikdo
Číslo 5/2017 – Ing. Jiří Leitgeb 65, garant Ing. Zídek
Jan Horník 90, garant Ing. Zídek
Jubileum paní Marie Tomanové – 80 let (22.8.) výbor schválil udělení Pamětního listu předsedy ČKAIT

Jmenování zástupců OK ČKAIT do poroty soutěž „Stavby Karlovarského kraje“
Jako zástupci za naši Oblast byli jmenováni:
- Ing. Pavel Pospíšil
- Ing. Stanislav Potůček.
Oba jmenovaní pověření přijali.

18. dubna, Praha - Španělský sál Pražského hradu
Vyhlášení historického města roku.
19. dubna, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví.
19. dubna, Praha ČKAIT
Zasedání dozorčí rady IC ČKAIT.
20. dubna, Praha ČKAIT
Zasedání nově zvoleného představenstva ČKAIT.
21. dubna, Praha ČKAIT
Zasedání přípravného výboru celostátní soutěže SPŠS.
24. dubna, Praha ČSSI
Zasedání výboru Industriální stopy – příprava konference 1. června.
25. dubna Brno Rektorát VUT Brno
Ouvertura Stavebních veletrhů Brno.
26. dubna, Brno BVV
Inženýrský den – konference „Návrat života do historických center měst“.
26. dubna, Brno BVV
Zasedání prezidia ČSSI.

4. května, Karlovy Vary, Krajská knihovna
Seminář CŽV „Velká novela stavebního zákona“, přednášející: JUDr. Vladimíra Sedláčková, odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj.
4.- 8. května, Hamburk
Odborná exkurze IC ČKAIT.
9. května, Praha ČKAIT
Zasedání Ediční rady ČKAIT.
15. května, Karlovy Vary OK ČKAIT
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2.b Schválení příspěvku na zájezd
Výbor projednal žádost Ing. Jana Froňka o schválení příspěvku na odbornou exkurzi do Hamburku v termínu 7. - 11. září. Ing. Froněk má uhrazeny členské příspěvky a výbor souhlasí s udělením příspěvku na zájezd ve výši 2 000 Kč.

2.c Program dalších seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 1. pololetí 2017
23. 5.2017 Pasivní požární ochrana stavebních konstrukcí v rámci bytové a
občanské výstavby
přednášející: Ing. Marek Pokorný, Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, FS
ČVUT Praha
9. 6. 2017 22. Mezinárodní konference městské inženýrství
Karlovy Vary 2017 na téma “Městský inženýr - městský architekt“
přednášející: ČKAIT, ČSSI, Slovenská inženýrská komora, Bavorská
inženýrská komora, Saská inženýrská komora, Durynská inženýrská
komora, VBI.
22. 6.2017 Navrhování a realizace zděných konstrukcí z cihel systému HELUZ
– nové trendy a poznatky
přednášející: Ing. Zdeněk Kobza, Ing. Pavel Heinrich, HELUZ, cihlářský
průmysl, v.o.s.

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT se bude konat dne 15. května 2017 v 15 hodin v kanceláři OK Karlovy Vary

V Karlových Varech 19. 4. 2017
Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

24. 04. 2017