Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 11.4.2016

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 11.4.2016

Informace o 4. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 11. 4. 2016

  1. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2016
   + informace výboru OK

   Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
   Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
   za období 1. 1. 2016 – 29. 2. 2016
   Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
   • režie celkem 141 136 Kč = 16 %
   • odborná činnost celkem 58 039 Kč = 12 %
   celkem režie + odb. činnost 199 175 Kč = 15 % plán 16,66 %
   celkem plán roku 2016 = 1 370 000,00 Kč

  2. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 14. března 2016
   14. března, Karlovy Vary ČKAIT
   Jednání výboru OK ČKAIT KV.
   17. března, Praha ČKAIT
   Řádné zasedání redakční rady Stavebnictví.
   18. března, Praha IC ČKAIT
   Jednání přípravného výboru Inženýrského den pořádaného dne 20. 4. na Stavebních veletrzích v Brně.
   18. března, Praha ČSSI
   Řádné zasedání exekutivy ČSSI.
   18. března, Praha
   Slavnostní setkání představitelů ČKAIT se zástupci státní správy v předvečer Shromáždění delegátů ČKAIT.
   19. března, Praha hotel PYRAMIDA
   Řádné jednání Shromáždění delegátů ČKAIT.
   Za OK ČKAIT se zúčastní:
   • Ing. Martin Hovorka
   • Ing. Michal Odvody
   • Ing. Pavel Pospíšil
   • Ing. Stanislav Potůček
   • Ing. Miloslav Rychtář
   • Ing. Svatopluk Zídek
   21. března, Praha AIP
   Řádné zasedání vedení Asociace inovačního podnikání.
   30. března, Praha ČKAIT
   Zasedání Rady pro rozvoj profese.
   23. března, Krásný Dvůr + Žatec
   Dojednání podmínek odborné exkurze konference MI – sobota 11.6.2016.
   31. března – 1. dubna, Žatec
   Konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, téma Kulturní dědictví a regionální tradice.
   2.dubna, Plasy CSD NTM
   Odborná exkurze OP ČSSI KV + OK ČKAIT KV do Centra stavitelského dědictví NTM v Plasích. Odborné exkurze se zúčastnilo celkem 42 účastníků.
   3 .dubna – 7.dubna, Krakov (PL)
   Aktivní účast na památkářské konferenci EKIR v Krakově. Přednesena přednáška o 15 letech činnosti Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI. – viz příloha číslo 3. Je připraven informační článek do časopisu Z+i číslo 3 -2016.
   5. dubna, Karlovy Vary - Krajská knihovna
   Seminář celoživotního vzdělávání ČKAIT téma Efektivní rozpočtování a kalkulace staveb přednášející: Ing. Michal Hanák, ÚRS Praha, a.s., účast celkem 22 členů ČKAIT.
   8. dubna, Mariánské Lázně – Úřad města
   Jednání se starostou města o společném vydání města ML + IC ČKAIT publikace „Velká rekonstrukce kolonády v Mariánských Lázních“. Starosta nabídku přijal, a bude ji projednávat na jednání Rady města dne 19. dubna, Zdá se reálné, že vydání město Mariánské Lázně podpoří. Pokud tomu tak bude, vyrazím ještě za ředitelem Lázní Mariánské lázně a za hejtmanem Karlovarského kraje.
  3. Zhodnocení průběhu jednání Shromáždění delegátů ČKAIT dne 19. března 2016.
   Jednání hodnotili všichni zúčastnění kladně – a to včetně nově zvoleného místa pořádání Shromáždění delegátů ČKAIT.

  1. Nové úkoly (úkoly Ing. Zídek)
   14. dubna, Praha ČKAIT
   Řádné zasedání představenstva ČKAIT.
   14. dubna, Praha ČSSI
   Řádné zasedání výboru platformy Industriální stopy.
   15. dubna, Praha ČKAIT
   Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví.
   19.dubna, Praha Španělský sál Pražského hradu
   Vyhlášení historického města roku 2015.
   19. dubna, Brno – Fakulta Stavební VUT Brno
   Ouvertura Stavebních veletrhů Brno + představení Stavební knihy 2016.
   20. dubna, Brno, BVV
   Inženýrský den ČKAIT & ČSSI – Voda – povodně – sucho.
   20. dubna, Brno, BVV
   Řádné zasedání prezidia ČSSI.
   25. dubna, Praha AIP
   Řádné zasedání vedení AIP + pracovních týmů AIP.
   27. dubna, Karlovy Vary, budova ARCH 93 v Karlových Varech
   Přednáška Ing. Michaela Balíka, CSc. - téma islámská architektura a soužití s islámskou menšinou – pořádáno ve spolupráci s OP ČSSI Karlovy Vary.
   5. května, AIP Praha
   Řádné zasedání vedení AIP.
   9. května, Karlovy Vary, kancelář ČKAIT
   Kontrola deníků autorizovaných osob, bylo pozváno celkem 20 AO.
   12. května, Praha ČKAIT
   Porada předsedů výborů Oblastních kanceláří ČKAIT.
   16. května, Karlovy Vary ČKAIT
   Jednání výboru OK ČKAIT KV.

  2. Program dalších seminářů CŽV a plánovaných akcí OK ČKAIT v 1. pololetí 2016

   27. 4. 2016 Budova ARCH 93 v Karlových Varech, Majakovského.
   Přednáška Ing. Michaela Balíka, CSc. - téma islámská architektura a soužití
   s islámskou menšinou – pořádáno ve spolupráci s OP ČSSI Karlovy Vary
   10. 6. 201621. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2016
   na téma „Město a konverze industriálních areálů“
   přednášející: zástupci ČKAIT a ČSSI, VBI, Saska, Bavorska Durynska a
   Slovenska

Zapsala: Jana Jágrová ověřil: Ing. Svatopluk Zídek
12. 04. 2016