Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 13.3.2017

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 13.3.2017

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 13. 3. 2017

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 20. 2. 2017
2a. Nové úkoly
2b. Schválení příspěvku na zahraniční odbornou exkurzi
3b. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2017

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2017
+ informace výboru OK
Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary – bude doplněno po dodání výsledků
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 2/ 2017.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 155 810 Kč = 17 %
- odborná činnost celkem 55 727 Kč = 12 %
celkem režie + odborná činnost 211 537 Kč = 15% (plán 16,66 %)

celkem plán roku 2017 = 1 381 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 22. února 2017
22. února, Karlovy Vary ARCH 93
Výroční členská schůze OP ČSSI Karlovy Vary – předseda OK ČKAIT čestný host, zástupce Ing. Zídka - Ing. Pospíšil.
22. února, Karlovy Vary-Krajská knihovna
Seminář CŽV Sanace zateplovacích systémů, terasy a balkony se zárukou 12 let, sanace zdiva a betonu. Doprava Ing. Rychtář. Počet účastníků 34 – všichni členy ČKAIT. Přednášející: Mgr. Jiří Půlpytel, Petr Obraz a Stanislav a Ing. Stanislav Smetana, BASF ČR.
22. února, Praha NTM
Jednání Vědecké rady NTM + předání historického kolotoče na Letné k rekonstrukci.
23, února, Praha ČSSI
Řádné zasedání prezidia ČSSI.
28. února, Karlovy Vary
Mimořádné jednání SIA – Rady výstavby Karlovarského kraje – Téma: Vřídelní kolonáda.
1.března, Praha ČKAIT
Porada s rektorem ČVUT prof. Konvalinkou a náměstkem ministra Ing. Kolibou – téma, soutěž středních průmyslových škol stavebních.
9. března, Karlovy Vary Krajská knihovna
Seminář CŽV „Problematika vybraných způsobů namáhání železobet. prvků a jejich posouzení dle EN a moderní způsob výpočtu a posouzení ocelových styčníků a kotvení“. Semináře se zúčastnilo celkem 32 osob – všichni členy ČKAIT.
přednášející: Ing. Ondřej Perháč, Ing. Marek Michna, IDEA RS, s.r.o.

9. – 11. března GA – PA
Zasedání Vědecké rady konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2017 v Garmisch-Partenkirchenu..
13. března, Karlovy Vary 15 hodin
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2.a Nové úkoly (úkoly Ing. Zídek)
Příprava Medailonů k jubileu členů OK ČKAIT KV pro Z+i
Číslo 3/2017 - Ing. Miroslav Krössl 75 – garant Ing. Pospíšil
Číslo 4/2017 - nikdo
Číslo 5/2017 – Ing. Jiří Leitgeb 65, garant Ing. Zídek
Jan Horník 90, garant Ing. Zídek
Jubileum paní Marie Tomanové – 80 let (22.8.) výbor schválil udělení Pamětního listu předsedy ČKAIT

15. března – 18. března, Piešťany
Účast na konferenci „STATIKA 2017“ spolu S ing. Machem a Ing. Chromým. Představení publikací IC ČKAIT vydaných pro obor statika.
20. března, Praha
Jednání výboru Industriální stopy, příprava konference „Drobné opomíjení industriální památky“.
23. března – 24. března, Luhačovice
Konference SHS ČMS, téma: Vizuální smog (reklama, mobiliář).
24. března, Praha
Setkání představitelů ČKAIT s představiteli veřejného života v předvečer Shromáždění delegátů ČKAIT.
25. března Praha hotel Pyramida
Volební shromáždění delegátů ČKAIT,
delegace OK ČKAIT KV:
- Ing. Martin Hovorka
- Ing. Pavel Pospíšil
- Ing. Stanislav Potůček
- Ing. Michal Odvody
- Ing. Martin Šafařík
- Ing. Svatopluk Zídek
30. března, Praha Národní technické muzeum – dopravní hala
Slavnostní představení publikace vydané IC ČKAIT pod názvem „Předpjatý beton“
3. dubna - 5.dubna, Krakov slavnostní sál města
Aktivní účast na konferenci EKIR 2017 (Evropský kongres informací o renovacích)
10. dubna
Bude provedena další kontrola deníku AO. Bylo pozváno celkem 20 členů Oblasti Karlovarského kraje.
10 .dubna, Karlovy Vary OK ČKAIT
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2. b Schválení příspěvku na zahraniční cestu
Výbor schvaluje žádost Ing. Viktora Weigunyho k udělení příspěvku na odbornou exkurzi do Dánska ve dnech 8. – 13. června a souhlasí s udělením příspěvku ve výši 500,- Kč.

2. c Program dalších seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 1. pololetí 2017

26.4.2017 Inženýrský den na BVV v Brně
Téma : „Návrat života do historických center měst“ - viz příloha 1
4. 5.2017 Velká novela stavebního zákona
přednášející: JUDr. Vladimíra Sedláčková, odbor stavebního řádu,
Ministerstvo pro místní rozvoj

23. 5.2017 Pasivní požární ochrana stavebních konstrukcí v rámci bytové a
občanské výstavby
přednášející: Ing. Marek Pokorný, Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, FS
ČVUT Praha
9. 6. 2017 22. Mezinárodní konference městské inženýrství
Karlovy Vary 2017 na téma “Městský inženýr - městský architekt“
přednášející: ČKAIT, ČSSI, Slovenská inženýrská komora, Bavorská
inženýrská komora, Saská inženýrská komora, Durynská inženýrská
komora, VBI.
22. 6.2017 Navrhování a realizace zděných konstrukcí z cihel systému HELUZ
– nové trendy a poznatky
přednášející: Ing. Zdeněk Kobza, Ing. Pavel Heinrich, HELUZ, cihlářský
průmysl, v.o.s.
PŘÍLOHA 1
Informace o Inženýrském dni 2017
Konference „Návrat života do historických center měst“
Konference Návrat života do historických center měst bude pořádána jako:
- Inženýrský den ČKAIT
- Setkání představitelů evropských inženýrských organizací
- Zahajovací konference Stavebních veletrhů Brno a veletrhu URBIS
Termín a místo konání:
- Středa, 26. dubna 2017
- Brno - Výstaviště
- Začátek v 10:00 hod.
Moderátor celé konference. Prof. Materna, místopředseda ČKAIT
Úvodní blok
- Garant tématu (moderátor bloku) - Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., vrchní ministerský rada MK Ministerstvo kultury,
- Ministerstvo pro místní rozvoj
- Národní památkový ústav
- ICOMOS
- Veřejný ochránce práv - ombudsman
- Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
Prezentace realizovaných projektů – malá a střední města
- Garant tématu (moderátor bloku) – Ing. Zídek – ČKAIT / ČSSI
- Havlíčkův Brod
- Písek
- Příbor
- Slavonice
Prezentace realizovaných projektů – velká města + Slovensko
- Garant tématu (moderátor bloku) – p. Honzárek, předseda SHS ČMS
- Opava
- Brno
- Trnava
Cílová skupina:
- Členové ČKAIT, ČSSI
- Státní správa, samospráva
- Stavební úřady
- NPÚ a jeho územní odborná pracoviště
- Odborná veřejnost
- Cca 200-250 osob
Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT se bude konat dne 10. dubna 2017 v 15 hodin v kanceláři OK Karlovy Vary
V Karlových Varech 14. 3. 2017
Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

22. 03. 2017