Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 14.6.2016

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 14.6.2016

Informace o 5. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 14. 6. 2016

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 11. dubna 2016
1c. Seznámení s průběhem zasedání představenstva ČKAIT dne 27.5.- 28.5.
2a. Nové úkoly
2b. Program seminářů CŽV na 2. pololetí 2016

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2016 + informace výboru OK
Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 1. 1. 2016 – 30. 4. 2016
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 275 172,-Kč = 31 %
- odborná činnost celkem 134 986,-Kč = 28 %
celkem režie + odborná činnost 410 158,- Kč = 30 % (plán 33,33 %)
celkem plán roku 2016 = 1 370 000,- Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 16. května 2016
17. května, Praha ČKAIT
Řádné jednání redakční rady časopisu Stavebnictví.
18. května, Karlovy Vary – Magistrát města
Tisková konference ke Dnům stavitelství a architektury 2016.
19. května, Brno ČKAIT
Řádné jednání redakční rady časopisu Z+i.
26. května, Praha ČSSI
Řádné zasedání exekutivy ČSSI.
27. – 28. Května, OK ČKAIT Pardubice
Výjezdní zasedání představenstva ČKAIT.
31. května, Karlovy Vary – hrad Kost
Slavnostní představení zlaté mince ČNB – hrad Kost.
31. května Praha,
Slavnostní večer konference „Máme vybráno“ - Pro Památky.
1. června, Praha Palác Lucerna
Celodenní konference k žádosti o zápis Paláce LUCERNA do seznamu Národních kulturních památek.
2. června, Praha NTM
Konference Křižovatky architektury – pořadatel Nadace ABF Praha.
9. – 10. června, Karlovy Vary
Úspěšný průběh 20. ročníku Soutěže studentů předmaturitních tříd SPŠS. Zvítězilo družstvo SPŠS Plzeň, druzí byli studenti SPŠ Loket a třetí studenti SPŠS a OA Kadaň. Vítězný byl projekt studenta SPŠS Plzeň.
9. června, CSD NTM Plasy
Odborná exkurze konference MI KV 2016 v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy.
9. června, Karlovy vary – Becherplatz
Neoficiální setkání čestných hostů a přednášejících konference MI KV 2016 s představiteli partnerských organizací Karlovarského kraje, vedením Karlovarského kraje a vedením města Karlovy Vary.
10. června, Karlovy Vary – Kongresový sál hotelu Thermal
21. ročník mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2016 – téma Město a konverze industriálních areálů.

10. června, Karlovy Vary – Karlovarské městské divadlo
Společenský večer ke Dnům stavitelství a architektury Karlovarského kraje.
11. června, Karlovy Vary – Krásný Dvůr – Žatec - Karlovy Vary
Odborná exkurze účastníků konference MI KV 2016 (pro platící účastníky) po trase Krásný Dvůr –Žatec – Karlovy Vary.
14. června, Karlovy Vary
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

1c. Seznámení s průběhem zasedání představenstva ČKAIT dne 27. 5. 2016
Ing. Zídek seznámil přítomné dle svých poznámek s průběhem zasedání představenstva ČKAIT, které se konalo ve dnech 27. 5. 2016 – 28. 5. 2016 v Seči.

2.a Nové úkoly (úkoly Ing. Zídek)
15. června Praha – ČKAIT
Zasedání výboru platformy „Industriální stopy“.
16. června Praha ČSSI
Řádné zasedání prezidia ČSSI.
21. června, Hroznatova akademie – Klášter Teplá
Komorní koncert LOBKOWITZ tria v Modrém sále kláštera Teplá.
22. června, Karlovy Vary
Návštěva primátora města Karlovy Vary a hejtmana Karlovarského kraje. Předány nosiče FLASH se Sborníkem referátů konference MI KV 2016 a projednána případná spolupráce města a kraje na přípravě 22. ročníku konference MI KV 2017 – téma spolupráce městského inženýra a městského architekta.
23. června, Kynšperk
Pracovní návštěva pivovaru v Kynšperk spolu se šéfredaktorem časopisu STAVITE) - příprava podkladů k článku do seriálu Industriální stopy.
15. července, Praha ČKAIT
Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví.
28. července , Praha ČSSI
Řádné zasedání exekutivy ČSSI.
4. srpna, Brno ČKAIT
Řádné zasedání redakční rady časopisu Z+i.
15. srpna, Karlovy Vary – OK ČKAIT
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2.b Program dalších seminářů CŽV a plánovaných akcí OK ČKAIT ve 2. pololetí 2016
20.9.2016 BIM projektování v praxi Ing. arch. Jan Beneš, Projekt AA
1.10.2016 Odborná exkurze – klášter Teplá s odborným průvodcem
vedoucí rekonstrukce Hroznatovy akademie Petr Stránský
(firma BOLID M)
18.10.2016 Hydroizolace staveb – vady, chyby při montáži
obkladů a dlažeb – systémy PCI pro bazény
a wellness – balkonové systémy PCI – balkony
a terasy se zárukou – novinky
Petr Obraz, produktový manažer PCI
7.11.2016 Dokumentace staveb – metodická pomůcka
A 3.19 – PROFESIS 2016 Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT
8.12.2016 Bezbariérové užívání dopravních staveb
Ing Renata Zdařilová, Ph.D., FS VŠB TU Ostrava, viceprezidentka ČSSI

20. 06. 2016