Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 15.2.2016

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 15.2.2016

Zápis z 2. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 15. 2. 2016
Přítomni: Ing. Miloslav Rychtář Jana Jágrová
Ing. Stanislav Potůček Ing. Pavel Pospíši
Ing. Svatopluk Zídek
Omluven: Ing. Martin Hovorka

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblast
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 11. ledna 2016
2a. Nové úkoly
2b. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2016
  1. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2015
   + informace výboru OK
   • Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015 Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
    • režie celkem 854 584,00 Kč = 96 %
    • odborná činnost celkem 490 819,00 Kč =103 %
    celkem režie + odb. činnost 2015 1 345 403,00 Kč
    celkem plán roku 2015 = 1 370 000,00 Kč
  2. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 11. ledna 2016 14. ledna, Praha
   Řádné zasedání RR Stavebnictví.
   19. ledna, Karlovy Vary, Krajská knihovna
   Seminář CŽV - Bílá vana – utěsnění spár, dotěsnění a sanace trhlin
   přednášející: Ing. Matúš Hejtmánek, Ing. Jitka Tietjen, SCHOMBURG,
   celkem přítomno celkem 55 osob z toho 52 členů ČKAIT.
   20. ledna, Karlovy Vary, zasedací místnosti budovy ARCH 93, Majakovského 29, KV
   Přednáška Ing. Michaela Balíka, CSc. na téma: Sanace částí gotických hradů Vyšehrad, Velhartice a Švihov.
   Přítomno celkem 24 účastníků, z toho 20 členů ČKAIT.
   25. ledna, Karlovy Vary, Krajská knihovna
   Valná hromada Oblasti ČKAIT Karlovarského kraje
   Valné hromady se zúčastnilo celkem 74 účastníků, z toho 55 delegátů z Oblasti ČKAIT KV.
   28 .ledna, Mnichov
   Inženýrský den Bavorské inženýrské komory
   Jednání se zúčastnil Ing. Špalek, který omluvil nemocného Ing. Zídka.
   3. února Karlovy Vary, Krajská knihovna
   Seminář CŽV - Zateplovací systémy PCI MultiTherm, požární předpisy – nové trendy,
   chyby při provádění prací a jejich předcházení,
   přednášející: Mgr. Jiří Půlpytel, PCI
   přítomno celkem 42 účastníků z toho 42 členů ČKAIT.
   3. února 2016 Karlovy Vary, zasedací místnost ARCH 93, Majakovského 29, Karlovy Vary
   Přednáška Ing. Váni a Ing. Marvana, SUDOP Praha, Středisko Ústí nad Labem na téma
   „Rekonstrukce Horního nádraží v Karlových Varech“.
   Přítomno celkem 25 osob, z toho 25 členů ČKAIT.

   3. února, Karlovy Vary - konferenční místnosti budovy ARCH 93
   Výroční členská schůze OP ČSSI KV, Ing. Zídek se zúčastnil jako host za OK ČKAIT.
   9. února, Praha ČKAIT
   Řádné zasedání Dozorčí rady IC ČKAIT, plán zisku IC ČKAIT bude cca 350 tisíc Kč, což je vyšší zisk než uložil plán.
   10. února, Brno ČKAIT
   10,30 - Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví
   15,00 - Příprava Inženýrského dne na BVV v Brně
   11. února, Brno ČKAIT
   Řádné zasedání představenstva ČKAIT.
   15. února, Karlovy Vary ČKAIT
   Jednání výboru OK ČKAIT KV
  1. Nové úkoly (úkoly Ing. Zídek) 15. února, Karlovy Vary ČKAIT
   Jednání výboru OK ČKAIT KV.
   17. února, zasedací místnost ČSSI Praha
   Řádná schůzka výboru „Industriálních stop“
   Jednání INCHEBA Praha, veletrh „Památky – Řemesla“ ve dnech 4.- 5. listopadu 2016
   22. února, Karlovy Vary OK ČKAIT
   Pracovní schůzka – příprava 20. ročníku Soutěže studentů SPŠS. Za účasti zástupců škol.
   25. února, ČSSI Praha
   Řádné zasedání prezidia ČSSI
   25. – 26. února, Ostrava
   Zasedání vědecké rady Konference Městské inženýrství KV 2016
   29. února, Karlovy Vary OK ČKAIT
   Kontrola deníků autorizovaných osob Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj, pozváno 20 osob.
   8. března Karlovy Vary, Krajská knihovna
   Seminář CŽV - Navrhování ochrany staveb před nežádoucím působením vody a vlhkosti podle směrnice ČHIS 01-2. část,
   přednášející: Ing. Luboš Káně, ČHIS při ČSSI.
   9. 3. – 11.3. Piešťany
   Konference STATIKA na pozvání Spolku statiků a SKSI.
   10. března, Brno ČKAIT
   Řádné zasedání redakční rady Z+i.
   14. března, Karlovy Vary ČKAIT
   Jednání výboru OK ČKAIT KV.
  2. Program dalších seminářů CŽV a plánovaných akcí OK ČKAIT v 1. pololetí 2016
   přihlášených k akreditaci do programu CŽV členů ČKAIT
   5. 4. 2015 Efektivní rozpočtování a kalkulace staveb
   přednášející: Ing. Michal Hanák, ÚRS Praha, a.s.
   10. 6. 2016 21. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2016
   na téma „Město a konverze industriálních areálů“
   přednášející: zástupci ČKAIT a ČSSI, VBI, Saska, Bavorska Durynska a
   Slovenska
   Další schůze výboru se uskuteční dne 14. března 2016 od 15.00 hodin.
   Zapsala: Jana Jágrová ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

   V Karlových Varech, dne 16. února 2016

18. 02. 2016