Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 20.2.2017

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 20.2.2017

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 20. 2. 2017

1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 16. 1. 2017
2a. Nové úkoly
2b. Schválení žádostí o příspěvek na odbornou exkurzi do Hamburku a Polska
2c. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2017

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2017+ informace výboru OK
Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary – bude doplněno po dodání výsledků
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 1/ 2017.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 80 184 Kč = 9 %
- odborná činnost celkem 14 070 Kč = 3 %
celkem režie + odborná činnost 94 254 Kč = 7 % (plán 8,33 %)
celkem plán roku 2017 = 1 381 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 16. ledna 2017
19. ledna 2017, Karlovy Vary Krajská knihovna
Seminář CŽV - Smlouvy ve výstavbě
přednášející: JUDr. Alena Bányiová, CSc., AK Praha, počet účastníků 28 – všichni členové ČKAIT.
20. ledna, OK ČKAIT Karlovy Vary
Kontrola hospodaření OK ČKAIT Karlovy Vary Dozorčí radou ČKAIT.
19.-20. ledna, Mnichov
Inženýrský den Bavorské inženýrské komory. Delegace ČKAIT: Ing. Špalek, Ing. Hladík, Ing. Zídek.
23. ledna, Karlovy Vary, Krajská knihovna
Řádná Valná hromada Oblasti ČKAIT - Karlovarský kraj.
24. ledna, Karlovy Vary – Krajský úřad
Jednání s hejtmankou Karlovarského kraje Mgr. Janou Vildumetzovou.
25. ledna, Karlovy Vary Arch 93, 16 hodin
Přednáška Ing. Balíka, CSc., přímého účastníka otevření nevykradené hrobky v Abúsíru. Této akce se zúčastnilo 23 osob.
26. ledna, Klášter Teplá
Přípravná schůzka vernisáže pamětní desky JWG a s ní spojenou odbornou exkurzí do kláštera a Hroznatovy akademie + slavnostní koncert.
30. ledna ČKAIT Praha
Jednání IC ČKAIT o vydávání časopisu Z+i.
10. února, ČKAIT Praha
Zasedání přípravného výboru Inženýrského dne na BVV- zřejmě závěrečné.
13. února, kancelář ČKAIT KV 8.00-12.00
Kontrola deníku AO – pozváno 18 osob, kontroly se zúčastnilo 13 AO, 1 osoba se neomluvila a 4 AO se řádně omluvily – budou pozvány na další termín kontroly deníků, která se uskuteční 10.4.2017.
13. února, Karlovy Vary 13 hodin
První přípravná schůzka organizátorů soutěže SPŠS se zástupci škol.
15. února, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví.
16. února, Praha ČKAIT
Řádné zasedání představenstva ČKAIT.
20. února, Karlovy Vary 15 hodin
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2.a Nové úkoly (úkoly Ing. Zídek)
Příprava Medailonů k jubileu členů OK ČKAIT KV pro Z+i
Číslo 2/2017 - Jaroslav Brož.80 let – garant Ing. Zídek,
Ing. Radko Moschner 85 – garant Ing Šteiner
Číslo 3/2017 - Ing. Miroslav Krössl 75 – garant Ing. Pospíšil
Číslo 4/2017 - nikdo
Číslo 5/2017 – Ing. Jiří Leitgeb 65, garant Ing. Zídek
Jan Horník 90, garant Ing. Zídek
22. února, Karlovy Vary ARCH 93
Výroční členská schůze OP ČSSI Karlovy Vary – předseda OK ČKAIT čestný host, zástupce Ing. Zídka - Ing. Pospíšil.
22. února, Karlovy Vary-Krajská knihovna
Seminář CŽV Sanace zateplovacích systémů, terasy a balkony se zárukou 12 let, sanace zdiva a betonu. Doprava Ing. Rychtář.
Přednášející: Mgr. Jiří Půlpytel, Petr Obraz a Stanislav a Ing. StanislavSmetana, BASF ČR.
22. února, Praha NTM
Jednání Vědecké rady NTM + předání historického kolotoče na Letné k rekonstrukci.
23, února, Praha ČSSI
Řádné zasedání prezidia ČSSI
28. února, Karlovy Vary
Mimořádné jednání SIA – Rady výstavby Karlovarského kraje – Téma: Vřídelní kolonáda.
1.března, Praha ČKAIT
Porada s rektorem ČVUT prof. Konvalinkou a náměstkem ministra Ing. Kolibou – téma, soutěž středních průmyslových škol stavebních.
9. – 11. března GA – PA
Zasedání Vědecké rady konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2017.
13. března, Karlovy Vary 15 hodin
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2b. Schválení žádosti o příspěvek na odbornou exkurzi Hamburk
Výbor OK ČKAIT KV souhlasí:
- s přiznáním příspěvku na odbornou exkurzi do Hamburku ve dnech 4.-8.5.2017
pro Ing. Svatopluka Zídka ve výši 2 000 Kč,
- s přiznáním příspěvku na odbornou exkurzi do Polska ve dnech 6.-9.4.2017 pro Ing. Antonína Rybáčka, CSc. ve výši 500 Kč,
- s přiznáním příspěvku na odbornou exkurzi do Hamburku ve dnech 4.- 8.5.2017
pro Ing. Alenu Štikovou ve výši 500 Kč
- a s přiznáním příspěvku na odbornou exkurzi do Hamburku ve dnech 4.-8.5.2017 pro Ing. Jiřího Leitgeba, CSc. ve výši 2 000 Kč.

28. 02. 2017