Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 31.10.2016

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 31.10.2016

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 31.10.2016.

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 27. září 2016
2a. Nové úkoly
2b. Program seminářů CŽV na 2. pololetí 2016

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2016
+ informace výboru OK
Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 1-9/ 2016.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 660 659 Kč = 74 %
- odborná činnost celkem 336 611 Kč = 71 %
celkem režie + odborná činnost 997 270 Kč = 73% (plán 75 %)
celkem plán roku 2016 = 1 370 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 27. září 2016
28. září – 1. říjen, Sofia
Zasedání představitelů inženýrských organizací evropských zemí na téma Honorářové řády a oceňování inženýrských výkonů v evropských zemích.
1.října, Odborná exkurze + Varhanní koncert Klášter Teplá
Odborný průvodce-vedoucí rekonstrukce Hroznatovy akademie Petr Stránský, firma BOLID).
Koncert prof. Jaroslav Tůma. Exkurze se zúčastnilo 78 členů ČKAIT a koncertu 114 platících účastníků.
5. října, Praha
Pracovní porada příprava inženýrského den 2017 - téma „Návrat života do historických center měst“.
6.- 8. října Budapešť
Zasedání představitelů inženýrských organizací zemí Visegradské čtyřky.
Delegace ČSSI doc. Kuda, Ing. Vokurka, Ing. Zídek.
Delegace ČKAIT Prof. Ing. Alois Materna, Ing. František Mráz.
11. října, Praha
Pracovní schůzka s ředitelem odboru památkové péče Ministerstva kultury Mgr. Jiřím Vajčnerem, Ph.D.
12.- 14. října, Vysoké Tatry (SK)
Aktivní účast příspěvkem na konferenci „Zakládání staveb“ pořádané Spolkem statiků Slovenska a SKSI.
17. října, Praha ČKAIT
Jednání redakční rady časopisu Stavebnictví.
18. října, seminář CŽV
Hydroizolace staveb – vady, chyby při montáži obkladů a dlažeb – systémy PCI pro bazény a wellness – balkonové systémy PCI – balkony a terasy se zárukou – novinky
Přednášející: Petr Obraz, produktový manažer PCI, účast celkem 40 AO.
18. října, Praha Staroměstská radnice,
Cyklus SMART CITY 2016 - 3. celostátní konference Trendy evropského stavebnictví. V nově zrekonstruovaných prostorách Sálu architektů bylo hlavním diskutovaným tématem PŘESTAVBA A VYUŽITÍ BROWNFIELDS V PRAZE A ČR. Referát na téma 30 let institucionalizované péče o industriální dědictví přednesl Ing. Zídek.
20. října, Praha ČKAIT
Porada předsedů Oblastí ČKAIT.
21. října, Karlovy Vary,
Jednání s místopředsedou Inženýrské komory Thüringen na téma prohloubení spolupráce Oblasti ČKAIT Karlovarského kraje a Střední průmyslovou školou a OA v Kadani s IK Thüringen.
24. října, Praha ČSSI
Pracovní porada platformy „Industriální stopy“.
25.-27..října, Bratislava SKSI
Jednání o prohloubení spolupráce Informačního centra ČKAIT se slovenskými kolegy.
26. října, Karlovy Vary OK ČKAIT
Mimořádné zasedání SIA – Rady výstavby Karlovarského kraje.
31. října, Karlovy Vary
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2.a Nové úkoly (úkoly Ing. Zídek)
1. listopadu, Karlovy Vary
Jednání přípravného výboru Inženýrského dne 2017 – téma „Návrat života do historických center měst“.
3. listopadu, Praha
Jednání u předsedy ČKAIT s delegací Inženýrských komor V4, u příležitosti představení publikace „Inženýrské stavby zemí V4 – III. díl“.
4. listopadu, Praha AIP
První jednání poroty Inovace roku 2016.
4. listopadu, Praha výstaviště
11.00 hod. Zahájení veletrhu „Památky, MUZEA, řemesla“.
13.00 hod. Konference „Industriální stopy na veletrhů Památky.
15.00 hod. Slavnostní představení veřejnosti nové publikace „Inženýrské stavby zemí V4 – III.díl“.
7. listopadu, Praha Ministerstvo dopravy
Jednání s náměstkem místopředsedy vlády MVDr. Bělobrádka na téma Impaktované časopisy.
7. listopadu, Praha – Holešovice
Slavnostní vyhlášení ceny za architekturu ČKA.
7. listopadu, Karlovy Vary, Krajská knihovna
Seminář celoživotního vzdělávání Dokumentace staveb – metodická pomůcka A 3.19 – PROFESIS 2016.
Přednášející Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT.
9.-11. listopadu Telč
Konference „Barokní sýpky“ pořádaná společností Pro Památky
14. listopadu , Karlovy Vary OK ČKAIT
Kontrola deníku autorizovaných osob - pozváno 21 členů ČKAIT.
15. listopadu, Praha ČKAIT
Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví.
16. listopadu, Plasy
Setkání zasloužilých statiků ČKAIT v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích.
18. listopadu, Praha AIP
Závěrečné jednání poroty Inovace roku 2016
21. listopadu, Karlovy Vary - Krajská knihovna
Seminář celoživotního vzdělávání, téma Zákon o zadávání veřejných zakázek
přednášející JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, Ministerstvo pro místní rozvoj.
23. listopadu, Praha ČKAIT
Jednání vedení IC ČKAIT s Dozorčí radou ČKAIT.
24. listopadu, Praha ČKAIT
Řádné zasedání představenstva ČKAIT.
24. listopadu, Mariánské Lázně
Mariánskolázeňské dialogy – společné projekty česko-německého příhraničí. Za OK ČKAIT delegován Ing. Miloslav Rychtář.

26. listopadu, Kadaň
Den otevřených dveří – Průmyslová škola stavební a OA Kadaň,
spojená s přednáškou Ing. Zídka „Cena ČKAIT“.
28. listopadu, Karlovy Vary
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2. b Program dalších seminářů CŽV a plánovaných akcí OK ČKAIT ve 2. pololetí 2016
2. 12.2016 Adventní setkání v Centru stavitelského dědictví NTM a klášteře v
Plasích
Pořádají: OK ČKAIT Karlovy Vary, OP ČSSI ve spolupráci s NTM a NPÚ a
městem Plasy pro členy OK ČKAIT Karlovy Vary, Praha, Plzeň
Program:
13.00 - 15.30 Komentovaná prohlídka Centra stavitelského dědictví NTM
V Plasích a Kláštera Plasy + drobné občerstvení zřejmě v Klášterním
pivovaru
16.00 - 17.00 Adventní koncert v Santiniho sále – Prague Cello Quartet
8.12.2016 Bezbariérové užívání dopravních staveb
Ing Renata Zdařilová, Ph.D., FS VŠB TU Ostrava, viceprezidentka ČSSI

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT se koná dne 28. listopadu 2016 v 15 hodin v kanceláři OK Karlovy Vary.

V Karlových Varech 31. 10. 2016

Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

03. 11. 2016