Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 10. 12. 2018

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 10. 12. 2018

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 10. 12. 2018

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 19.11.2018
2a. Nové úkoly
2b. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2019

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2018

Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 01 – 11 / 2018
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 809 381 Kč = 89 %
- odborná činnost celkem 441 121 Kč = 92 %
celkem režie + odborná činnost 1 250 502 Kč = 90 % (plán 91,67%)

celkem plán roku 2018 = 1 391 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 19. listopadu
20. listopadu, Praha ČKAIT
Řádné jednání představenstva ČKAIT.
Jednání IC ČKAIT – příprava časopisu Inženýrská komora 2019.
21. listopadu, Praha ČKAIT
Porada předsedů Oblastí ČKAIT.
22. listopadu, Drážďany
Inženýrský den Saské inženýrské komory.
26. listopadu, Pražský Hrad
Setkání lídrů českého stavebnictví.
27. listopadu, Krajská knihovna Karlovy Vary
Seminář CŽV zákon č. 274/52001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
přednášející: Ing. Miloslava Melounová, znalec v oboru vodní hospodářství, Česká společnost vodohospodářská ČSSI. Semináře se zúčastnilo celkem 34 osob, členové ČKAIT z oblastí Karlovarský kraj, Praha a Ústí nad Labem.
27. listopadu, Karlovy Vary, Lázně I
Exkurze do Lázní 1, zahájení ve 14 hodin.
Téma „Rekonstrukce Lázní 1“, organizuje OP ČSSI, garant Ing. Zídek. Odborné akce se zúčastnilo celkem 62 osob.
29. listopadu, Praha zasedací síň ČKAIT Sjezd ČSSI

Konference “Projektant, investor a památkář v procesu výstavby“.
7. prosince, Konstantinovy Lázně
Jubilejní 25. Adventní setkání, prohlídka lázní + koncert Prague Cello Quartet, občerstvení.

10. prosince, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2a. Nové úkoly
11. prosince, Praha
Závěrečné zasedání týmu „Stavba století“.
13. prosince, Praha ČSSI
Exekutiva ČSSI.
13. prosince, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Z+i
17. prosince, Praha NTM
Vernisáž výstavy „ Svatovítské varhany
Vánoční koncert NTM
18. prosince, Praha Fakulta architektur
Výroční zasedání národního komitétu ICOMOS.
10. ledna, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví.
14. ledna 2019, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2.b Program seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 1. pololetí 2019 Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84
22.1.2019 PEIKKO – rychlý, bezpečný a efektivní způsob návrhu budov přednášející: Ing. Pavel Nádaský, Ing. Milan Sedláček,
Ing. Matěj Hrubý, Jaroslav Opavský, PEIKKO CR s.r.o.
13.2.2019 Provádění kontaktních zateplovacích systémů přednášející: Mgr. Jiří Půlpytel, BASF CR, s.r.o.
12.3.2019 Integrace a bezpečnost komínových systémů v dřevostavbách a energeticky úsporných stavbách,
přednášející: Ing. Valtr Sodomka, Veronika Buková, MESSY s.r.o. a Ing. Walter Sodomka APOKS, Komínová asociace
11.4.2019 PREFA Aluminiumprodukte – střešní a fasádní systémy
přednášející: Ing. Michaela Fulíková, Ing. Jiří Fiala, Ing. Jiří Slapnička, Ing. Michal Trefil, PREFA
23. 5.2019 BIM a procesy ve výstavbě
přednášející: Petr Matyáš, Odborná rada pro BIM
7.6.2019 „24. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019 na téma Podzemní urbanismus ve veřejném prostoru“
přednášející: zástupci ČKAIT a ČSSI, VBI, Saské, Bavorské a Slovenské inženýrské komory

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KK se bude konat dne 14. ledna 2019 v 15 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary

V Karlových Varech 17. 12. 2018
Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

21. 12. 2018